logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Erasmus+ to program unijny ds. projektów edukacyjnych, szkoleniowych, młodzieżowych i sportowych, który wystartował 1 stycznia 2014 roku. Erasmus+ łączy siedem wcześniej istniejących programów: Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, Alfa i Edulink.

Kluczowe działania

Mobilność edukacyjna

Studenci europejscy mogą studiować, szkolić się lub uczyć w placówkach wyższej edukacji na całym świecie, natomiast studenci i nauczyciele spoza Europy będą mieli więcej możliwości do studiowania, nauczania i nabywania nowych doświadczeń w Europie.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Instytucjonalna współpraca między placówkami edukacji wyższej, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi ma zachęcić do rozwoju i wcielania innowacyjnych projektów w edukacji, szkoleniach i działaniach młodzieży oraz promować znajdowanie pracy, kreatywność i przedsiębiorczość.

Wsparcie w reformowaniu polityk

Wsparcie dla polityki reform w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz Współpraca z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej: wsparcie dotyczy wcielania narzędzi przejrzystości Unii Europejskiej, wymian studenckich między państwami członkowskimi oraz wsparcie dla konkretnych programów, jak w Bolonii (wyższa edukacja) czy Kopenhadze (doświadczenie zawodowe i szkolenia).

W Erasmus+ znajduje się też wiele nowych i innowacyjnych propozycji, m.in. program gwarantowanych pożyczek studenckich dla studentów studiów magisterskich, a także program współpracy z biznesem: stworzenie sojuszów wiedzy oraz sojuszów sektora umiejętności (partnerstwa pomiędzy placówkami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz przedsiębiorstwami), które powinny pozwolić na odbywanie szkoleń w firmach, nowe podejście do nauczania oraz tworzenie kursów dostosowanych do rynku pracy.

Co to oznacza w praktyce?

Rynek pracy w Europie ciągle się zmienia. Liczba zatrudnień, w których wymagane są wysokie kwalifikacje wzrasta, a miejsca pracy z wymaganymi niskimi kwalifikacjami maleją. Szacuje się, że do roku 2020 ponad 35% wszystkich pracodawców będzie wymagało od kandydatów wysokich kwalifikacji, zdolności innowacyjnych oraz umiejętności przystosowania się do nowego środowiska pracy. Dlatego głównym celem programu Erasmus+ jest pomaganie uczestnikom w uzyskiwaniu lepszych kwalifikacji poprzez stwarzanie szansy na studia i szkolenia za granicą.

W praktyce dla studentów uczelni wyższych program będzie przypominał wcześniej działający program Erasmus. Umożliwi on mobilność zagraniczną, czyli wyjazdy edukacyjne lub wyprawy w celu odbycia praktyk. Dla pracowników uczelni będą to nadal wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w partnerskich uczelniach za granicą, w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni oraz wyjazdy w celach szkoleniowych, podnoszące umiejętności i kompetencje właściwe dla stanowiska pracy.

 

Gdzie szukać informacji o Erasmusie?

Zasady przyznawania i realizacji wyjazdów zagranicznych na Uniwersytecie SWPS oraz lista uczelni partnerskich są na Wirtualnej Uczelni

Informacje dotyczące programu znajdują się na oficjalnej stronie Erasmus+, a także na stronach Komisji Europejskiej.

Biuro Międzynarodowe

  •  Koordynator programu Erasmus+: Katarzyna Tulkis-Błesnowska (programy i umowy)
  •  517 99 18
  •  erasmusplus@swps.edu.pl

Lokalizacja

  •  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pokój 102
  •  Godziny pracy
    poniedziałek-piątek: 9.00-16.00