logo uswps nazwa 3

Warszawa

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 20 października 2017 r. o godz. 14.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kluski-Łabuz pt.: „Pozytywne aspekty przełomu połowy życia - psychologiczne uwarunkowania rozwoju osobowości w wieku średnim”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

październik
20 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Piotr Oleś

 

Recenzenci

  • prof. dr hab. Janusz Trempała

  • dr hab. Łukasz Kaczmarek

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.
Serdecznie zapraszamy.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

20 października 2017 r., godz. 13.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala S302