logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO WOjciech Białaszek

dr

Wojciech Białaszek

Adiunkt w Katedrze Analizy Zachowania  
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół pogranicza psychologii i ekonomii. Zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na proces podejmowania decyzji oraz analizą zachowania. Naukowo interesuje się zagadnieniami związanymi z wyborem odroczonych loterii, czyli postrzeganiem zdarzeń niepewnych i odległych w czasie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki, psychometrii, metodologii i planowania badań, a także eksperymentalnej analizy zachowania.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Metodologia i planowanie badań
  • Statystyka
  • Psychometria
  • Analiza zachowania
  • Podejmowanie decyzji