Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Biblioteki - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Udogodnienia

Staramy sie zapewnić osobom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do korzystania z naszych bibliotek i czytelni. Zależy nam na tym, aby niepełnosprawność nie ograniczała studentom dostępu do naszych zbiorów bibliotecznych.

W związku z tym wprowadziliśmy wiele udogodnień i wyposażyliśmy nasze biblioteki w sprecjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w zapoznawaniu się z materiałami dydaktycznymi, książkami i czasopisami. Ponadto osoby te mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (10 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 42 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają pracownicy biblioteki.

Baza cyfrowa

Digitalizacja materiałów

Osoby niewidome lub z poważną wadą wzroku, która uniemożliwia czytanie w powiększeniu mają prawo ubiegać się o przetworzenie wybranych materiałów dydaktycznych dostępnych w formie papierowej lub w formie plików obrazkowych do formy elektronicznej. Aby uzyskać prawo do digitalizacji na zamówienie, należy złożyć w Centrum Pomocy i Aktywności lub u Koordynatora Wydziałowego odpowiedni wniosek.

Wniosek o przyznanie prawa do digitalizacji na zamówienie należy składać w formie pisemnej(ewentualnie skan) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności/zaświadczeniem od lekarza okulisty, stwierdzającym całkowitą utratę wzroku lub brak możliwości czytania tradycyjnych materiałów dydaktycznych.

Dostęp do bazy ABC

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) - to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niewidomych książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, których treść - dzięki procesowi adaptacji - staje się w pełni czytelna.

ABC pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych zbiorów. Czytelnik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone, a katalog może być przeszukiwany według kryteriów: "autor", "tytuł" i "hasła przedmiotowe". Przeglądanie można realizować według tytułów i autorów. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po systemie osobom niewidomym i słabowidzącym. Dodatkowo, osoby słabowidzące mają do wyboru kilka schematów graficznych, co pozwala im dostosować wygląd serwisu do posiadanych przez nich wad wzroku.

Specjalistyczne urządzenia

Biblioteki naszej uczelni dysponują także urządzeniami specjalistycznymi, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z ich zasobów lub materiałów własnych. Chęć skorzystania z urządzeń specjalistycznych należy zgłosić pracownikom biblioteki, którzy w razie potrzeby pomogą w ich obsłudze.

Biblioteka w Warszawie

  • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej
  • mini skaner, sczytuje treści
  • powiększalnik stacjonarny VISIO+
  • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk

Biblioteka we Wrocławiu

W bibliotece we Wrocławiu znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Biblioteka w Poznaniu

W poznańskiej bibliotece znajdują się:

  • powiększalnik stacjonarny
  • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów
  • drukowanych do postaci elektronicznej
  • notatnik BrailleSense Plus Qwerty
  • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.) - do wypożyczenia

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną. Studenci mogą wypożyczyć przenośny system FM (4 szt.) oraz bezprzewodowy system Cros.

Dla studentów na kierunku wzornictwo w siedzibie School of Form znajdują się powiększalnik stacjonarny Eclipse oraz stanowisko komputerowe wyposażone w program udźwiękowiający SuperNova Access Suite, polskojęzyczny programowy syntezator mowy Ivona Reader oraz program OCR Fine Reader. Studenci mogą również wypożyczyć klawiaturę powiększoną VisiKeys oraz przenośny odtwarzacz odczytujący tekst: BookSense XT.

Biblioteka w Sopocie

W bibliotece w Sopocie znajdują się:

Wniosek o przyznanie prawa do digitalizacji na zamówienie należy składać w formie pisemnej(ewentualnie skan) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności/zaświadczeniem od lekarza okulisty, stwierdzającym całkowitą utratę wzroku lub brak możliwości czytania tradycyjnych materiałów dydaktycznych.

  • multilektor – korzystając z tego urządzenia lektorskiego, można przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. Wczytuje ono dokumenty, wykorzystując najnowsze technologie rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu

Biblioteka w Katowicach

W bibliotece w Katowicach znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną.