Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szukasz studiów? Wybierz obszar tematyczny

Szukasz studiów?

Program Aktywny Samorząd

Dofinansowanie kształcenia
studia wyższe i podyplomowe

Program Aktywny Samorząd umożliwia otrzymanie dofinansowania na studia wyższe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym może uzyskać osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub która ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Cele Programu
powszechny dostęp do nauki

Głównym celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to m.in.:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji

Kwoty dofinansowania
sprawdź, ile możesz zyskać

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego - dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (do 1.000 zł), może być zwiększony maksymalnie o 2.600 zł:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł – w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego


Udział własny w kosztach czesnego (15%) jest przewidziany tylko dla osób zatrudnionych.

 

Rekrutacja bez tajemnic
Weź udział w spotkaniu online