logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Agata Zablocka

dr

Agata Zabłocka

Zastępca dyrektora Instytutu Podstaw Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zmiany społecznej i wprowadzania innowacji społecznych przez przedsiębiorców, szczególnie w dziedzinie edukacji. Na wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Zastępcy Dyrektora Instututu Podstaw Psychologii. 

Brała udział w licznych krajowych i europejskich grantach badawczych i wdrożeniowych dotyczących implementacji teorii naukowych do wprowadzania zmian w dziedzinach społecznych i edukacyjnych, m.in. w projekcie dotyczącym Geogebry (Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących i gimnazjów). Autorka kilku artykułów i rozdziałów w książkach dotyczących zmian społecznych i innowacji w edukacji. 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wprowadzenie o psychologii, ćwiczenia ze statystyki oraz zajęcia z technologii informacyjnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowe