logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agata Zabłocka
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych, Wydział Projektowania w Warszawie
BIO Agata Zablocka

dr

Agata Zabłocka

Wydział Psychologii w Warszawie
prodziekan ds. spraw dydaktycznych
adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych
Wydział Projektowania w Warszawie
koordynator kierunku Psychologia i informatyka

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zmiany społecznej i wprowadzania innowacji społecznych przez przedsiębiorców, szczególnie w dziedzinie edukacji. Jej zainteresowania praktyczne i dydaktyczne koncentrują się wokół łączenia nauk humanistyczno-społecznych z naukami ścisłymi, w tym informatyką. Na wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia, a na Wydziale Projektowania w Warszawie funkcję koordynatora Kierunku Psychologia i Informatyka.

Brała udział w licznych krajowych i europejskich grantach badawczych i wdrożeniowych dotyczących implementacji teorii naukowych do wprowadzania zmian w dziedzinach społecznych i edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych, m.in. w projekcie dotyczącym Geogebry (Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących i gimnazjów). Autorka kilku artykułów i rozdziałów w książkach dotyczących zmian społecznych i innowacji w edukacji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia ze statystyki oraz z technologii informacyjnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • innowacje społeczne
  • wprowadzanie innowacji społecznych przez przedsiębiorców

Informacje prasowe