logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agnieszka Latos
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Iberystyki i Italianistyki
BIO Agnieszka Latos

dr

Agnieszka Latos

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Italianistyki i Iberystyki

Profil naukowy

Italianistka, językoznawczyni, wykładowczyni. Jej zainteresowania naukowe obejmują językoznawstwo teoretyczne i kontrastywne (głównie języki romańskie i słowiańskie) oraz akwizycję językową. Bada z perspektywy funkcjonalno-kognitywnej problematykę językowego wyrażania pojęć i złożonych relacji znaczeniowych oraz zmian językowych, szczególnie w semantycznym obszarze kontrastu oraz w obrębie zjawisk związanych z kategorią rodzaju gramatycznego i językowym kodowaniem informacji o płci. Interesuje się również procesem nabywania języka drugiego, a zwłaszcza zagadnieniami akwizycji gramatyki oraz rozwijania efektywnych metod nauczania języków drugich. Ma wieloletnie i różnorodne doświadczenie jako tłumaczka języka włoskiego i polskiego.

Autorka monografii „Factual Concessive Connectors. A contrastive analysis in Italian and Polish” (Lincom Linguistic Edition, Munich 2006) oraz wielu artykułów poświęconych zagadnieniom językoznawczym w obszarach zainteresowań naukowych.

W latach 2012–2017 współpracowniczka międzynarodowego projektu naukowego VILLA ANR-ORA (Varieties of Initial Learners in Language Acquisition: controlled classroom input and elementary forms of linguistic organisation) oraz jego kontynuacji VILLA follow-up GDRI SLAT (zob. villa.cnrs.fr). Prowadziła badania naukowe na zagranicznych uniwersytetach oraz w instytutach badawczych, m.in. na Universytecie Genueńskim (2019), Universytecie Ca’ Foscari w Wenecji (2015–2016), w Narodowym Centrum Badań Naukowych CNRS w Paryżu (2011–2013), Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Max Planck w Lipsku (2009).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego, gramatyki, tłumaczeń włosko-polskich oraz praktycznej nauki języka włoskiego (scalającej gramatyczne, leksykalne, pragmatyczne i interpersonalne aspekty komunikacji).