Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Agnieszka Pantuchowicz

 

 

 

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się teorią przekładu i literaturą, jej zainteresowania badawcze dotyczą przekładoznawstwa, kulturoznawstwa, literatury porównawczej i krytyki feministycznej. Jest autorką 60 artykułów i współredaktorką sześciu tomów prac zebranych; wspólnie z Elżbietą Tabakowską prowadzi serię wydawniczą Cultures in Translation.

Na Uniwersytecie SWPS kieruje dwoma projektami interdyscyplinarnymi: pierwszy dotyczy przetwarzania języka naturalnego i oddziaływania społecznego. Natomiast celem drugiego jest ustalenie, w jakim stopniu i w jaki sposób czytanie literatury może wpływać na postawy manifestujące się wyborem określonych ekspresji językowych.

Prowadzi zajęcia z analizy przekładu i literatury oraz stylistyki. Jest koordynatorką językoznawstwa i literaturoznawstwa w Instytucie Nauk Humanistycznych USWPS.

Obszary tematyczne

  • Współczesne teorie krytyczne
  • Teoria przekładu
  • Krytyka feministyczna
  • Analiza dyskursu
  • Metody obliczeniowe w humanistyce
  • Literaturoznawstwo
  • Lingwistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni