logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr hab.
Agnieszka Popiel
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
BIO Witold Gotowski

dr hab. Agnieszka Popiel

 

Profil zawodowy

Psycholog