logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Aleksandra Bagieńska-Masiota
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Prywatnego
BIO Aleksandra Bagienska Masiota

dr

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego
koordynator ds. procedury antyplagiatowej

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik. Politolog. Specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także prawa politycznego. Naukowo interesuje się problematyką ochrony prawnoautorskiej oraz wolnością słowa w kontekście ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się również sposobem funkcjonowania mediów współcześnie i w ujęciu historycznym.

Jest autorką pierwszej na rynku wydawniczym próby opisania instytucji komisji śledczych z punktu widzenia praktyki ich postępowania pt. „Sejmowa Komisja śledcza w systemie politycznym RP” (2010), autorką podręcznika „Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów” (2015) i współautorką rozdziałów w publikacjach „Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji” (2015) oraz „Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych” (2015).

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego i prasowego oraz z ochrony własności intelektualnej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo autorskie
  • Własność intelektualna
  • Wolność słowa
  • Sejmowe komisje śledcze
  • Prawo prasowe