logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Kroemeke
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii ,
BIO Aleksandra Kroemeke

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Kroemeke

przewodnicząca Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Profil naukowy

Psycholog zdrowia. W pracy naukowej zajmuje się temporalnymi i recyprokalnymi aspektami procesu radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza wywołanym przewlekłą chorobą. Bada trajektorie radzenia sobie i dobrostanu w przystosowaniu do przewlekłej choroby oraz indywidualne i społeczne zasoby radzenia sobie z chorobą u osób chorujących oraz w diadach chory–partner/opiekun. Ponadto interesuje się neuropsychologicznymi efektami aktywności fizycznej oraz związkiem między aktywnością fizyczną a zdrowiem w okresie późnej dorosłości.

Była kierownikiem projektu „Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partner” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W 2017 r. przyznano jej nagrodę Rektora Uniwersytetu SWPS za działalność naukową. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS za działalność naukową.

Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. „Salutary effect of daily coping self-efficacy: impact on day-by-day coping to mood effects within dyads following hematopoietic stem cell transplantation” [„Anxiety, Stress & Coping", 32 (6), 728–741], „Dyadic support and affect in patient-caregiver dyads following hematopoietic stem-cell transplantation: A diary study” [„Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 87 (6), 541–550], „Coping flexibility and health-related quality of life among older adults: compensatory effect of co-rumination” („Frontiers in Psychology”, 10, 59).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu zdrowia behawioralnego. Jest koordynatorem modułów: „Zdrowie somatyczne – aspekty psychologiczne”, „Zdrowy styl życia”.