logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Aleksandra Niemyjska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi,
BIO Aleksandra Niemyjska

dr

Aleksandra Niemyjska

Instytut Psychologii
Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem

Wydział Psychologii w Sopocie
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej zajmuje się konstruktywnymi możliwościami umysłu – w perspektywie kulturowej (folklor, baśnie, mitologie) oraz indywidualnej (oparte na fantazji sposoby radzenia sobie). Jej praca badawcza obejmuje również zjawisko antropomorfizacji, magicznego myślenia oraz osobowościowej podatności na fantazję, a także mechanizmy zachowań życzliwych wobec zwierząt, takich jak troska o zwierzęta hodowlane czy niejedzenie mięsa.

Kierowała grantami: „Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach” (2015–2017) oraz „Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dzieci” (2019–2022). Jako wykonawca brała udział w grancie „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne” (2015–2018).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, a także wpływu duchowości oraz religijności na zdrowie.Powiązane materiały na stronie uczelni