logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr hab.

Aleksandra Szymków-Sudziarska

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Metodologii Badań
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną, procesami postrzegania siebie i innych w kontekście dwóch fundamentalnych wymiarów społecznej percepcji (sprawczością oraz wspólnotowością) oraz procesami ucieleśnionego poznania (embodiment).

Naukowo interesuje się nowymi podejściami w poznawczej psychologii społecznej tzw. procesami z zakresu grounded cognition (sytuowane poznanie), automatyzmami w percepcji i zachowaniu oraz psychologią ewolucyjną.

Kierownik międzynarodowego projektu finansowanego ze środków British Academy’s Research Award pt. „How to get women into engineering? The use of embodied cognition as a buffer against media-based prejudice”, który był prowadzony we współpracy z Anglia Ruskin University, Cambridge.

Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii ewolucyjnej oraz naukowego badania psychiki i zachowania.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Postrzeganie siebie
  • Nastrój
  • Mimika i gesty
  • Embodiment
  • Automatyzmy w percepcji i zachowaniu
  • Psychologia ewolucyjna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni