logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Szymków-Sudziarska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Społecznej
Instytut Psychologii ,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Szymków-Sudziarska

Instytut Psychologii
zastępca dyrektora
Wydział Psychologii w Sopocie
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną oraz psychologią ewolucyjną. Prowadzi badania nad procesami postrzegania siebie i innych w kontekście dwóch fundamentalnych wymiarów społecznej percepcji (sprawczości oraz wspólnotowości), a także realizuje projekty z zakresu strategii seksualnych kobiet i roli cyklu owulacyjnego w preferencjach i funkcjonowaniu poznawczym kobiet.

Naukowo interesuje się także problemem zakorzenienia poznania w ciele (tzw. ucieleśnionym poznaniem). Jest autorką monografii pt. Umysł uwolniony – o poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym.

Na Wydziale Psychologii w Sopocie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii ewolucyjnej, naukowego badania psychiki i zachowania, a także statystyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Postrzeganie siebie
  • Nastrój
  • Mimika i gesty
  • Embodiment
  • Automatyzmy w percepcji i zachowaniu
  • Psychologia ewolucyjna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni