Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
maj konrad

dr

Aleksandra Tatko

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolożka, badaczka, doktorka nauk społecznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie projektowania usług. Od ponad 2 lat związana z Fundacją Aktywizacja, gdzie badawczo zajmuje się problematyką aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym ewaluacją realizowanych w organizacji usług wsparcia wobec tej grupy osób. W obszarze jej zainteresowań znajdują się tematy dotyczące grup defaworyzowanych społecznie, a także rola trzeciego sektora w usługach realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Od 10 lat związana z Uniwersytetem SWPS, gdzie koordynuje proces ewaluacji jakości nauczania na studiach podyplomowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Uczestniczka licznych wydarzeń tematycznych i kursów z zakresu metodologii badań.

Autorka artykułów poświęconych problematyce osób starszych i chorych. Współautorka raportów, w tym m. in. „Ogólnopolskie badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, „Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia wśród niepracujących osób z niepełnosprawnościami”.

Członkini zespołów badawczych realizujących badania wokół tematyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie realizuje badanie dotyczące strategii zatrudnieniowych pracodawców w Polsce.

 


Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowe