logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO andrzej kokoszka

prof. dr hab. med.

Andrzej Kokoszka

wykladowca na Wydziale Psychologii w Warszawie

Profil naukowy

Doświadczony psychiatra i psychoterapeuta. Zajmuje się psychologią kliniczną i seksuologią. Naukowo interesuje się tworzeniem i adaptacją narzędzi diagnostycznych w psychoterapii, a także zmienionymi stanami świadomości oraz subiektywnymi przeżyciami w stanach chorobowych.

Prowadzi badania psychospołecznych czynników wpływających na stosowanie się do zaleceń lekarskich przez osoby cierpiące na cukrzycę. Zestaw Psychodiabetologiczny jego autorstwa, na który składają się narzędzia do pracy z pacjentem oraz program szkoleniowy dla lekarzy, spotkał się z międzynarodowym uznaniem i był nominowany do nagrody International DAWN Award 2004 (Program Diabetes Attitudes Wishes and Needs).

Opublikował wiele książek, w tym: „Psychoanalityczne ABC: podstawy psychoanalitycznego myślenia” (2000), „States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy” (2007), „Schizofrenia: wzmacnianie zdolności samostanowienie” (2008), „Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej” (2009). Został zaproszony do napisania rozdziału  „Altered States of Consciousness” w ośmiotomowej  „Encyclopedia of Psychology” wydanej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Oxford University Press (2000).

Jest autorem licznych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, m.in. w: „Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry”, „European Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Seksuologia Polska” i „Psychoterapia”.

W 1997 roku otrzymał nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za monografię „Rozumieć, aby leczyć i «podnosić na duchu». Psychoterapia według Antoniego Kępińskiego”. Z kolei w 2008 roku został laureatem nagrody Ministra Zdrowia za monografię „States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi.