logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

mgr

Anna Hebenstreit-Maruszewska

Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i ofiar przemocy. Naukowo interesuje się seksualnością człowieka, w tym trudnościami z ekspresją seksualności i z wychowaniem seksualnym w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także praca z osobami po traumach wczesnego okresu życia (trwająca wiele lat przemoc i nadużycia w dzieciństwie, syndrom DDA, bycie ofiarą wczesnych nadużyć seksualnych) jak też tymi, które powstają w życiu późniejszym (śmierć bliskiej osoby, przemoc, gwałt, nadużycia emocjonalne).

Specjalizuje się głównie w takich problemach jak nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego. Zajmuje się terapią DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz terapią psychoseksualną tj. leczeniem dysfunkcji seksualnych mających podłoże psychologiczne, a także seksualną terapią par. Angażuje się również w psychoedukację w wyżej wymienionych dziedzinach.

Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z psychologii klinicznej, psychoterapii, wywiadu psychologicznego, pracy z grupą, dysfunkcji systemu rodzinnego i seksualności człowieka.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przemoc
  • Stalking
  • Depresja
  • Żałoba
  • Seksualność

Informacje prasowe