logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Anna Kubiak

dr

Anna Kubiak

Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Wydział Zamiejscowy w Poznanu

 

Profil naukowy

Psycholog. Ukończyła specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół autodestruktywności, diagnozy psychologicznej i terapii systemowej (zwłaszcza dzieci i młodzieży). Prowadzi badania dotyczące samouszkodzeń bez intencji samobójczej oraz czynników wiążących się z ich nawykowym podejmowaniem. Jej najnowsze badania dotyczą związków autodestruktywności pośredniej z przywiązaniem, regulacją emocji oraz kontrolą hamowania.

W ramach praktycznej działalności przez 10 lat pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum, a aktualnie prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej, etyki zawodowej psychologa oraz seminarium magisterskie.