Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii klinicznej: podnoszenia jakości diagnostycznej i interwencyjnej zaburzeń wczesnorozwojowych (ADHD, ASD) i współwystępujących (zaburzenia opozycyjno-buntownicze – ODD, poważne zaburzenia zachowania – CD, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe) dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Interesuje się także psychologią poznawczą (szczególnie funkcjami wykonawczymi ich rozwoju i deficytów w kontekście rozwojowym oraz zaburzeń psychicznych), a także psychologią rozwojową i edukacyjną (stymulacją funkcji wykonawczych oraz metodami dostosowania kształcenia specjalnego przeznaczonego dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi).

Laureatka stypendium doktorskiego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 2 za projekt „Efektywne stymulowanie pamięci roboczej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z ryzykiem ADHD”. W 2019 r. została wyróżnioną Nagrodą im. Prof. Romana Czerneckiego w kategorii „Artykuł Naukowy” za tekst „Growth Mixture Modeling Study of Learning Trajectories in an Extended Computerized Working Memory Training Programme Developed for Young Children Diagnosed With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder" opublikowany na łamach „Frontiers in Education”. Pełni funkcję specjalisty ds. opracowywania narzędzi diagnostycznych projektu wdrożeniowo-naukowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Była kierownikiem m.in. projektu badawczego „Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym” w ramach grantu naukowego Preludium 2 z Narodowego Centrum Nauki.

Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, w tym „Growth Mixture Modeling Study of Learning Trajectories in an Extended Computerized Working Memory Training Programme Developed for Young Children Diagnosed With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” („Frontiers in Education”, Vo 4, Article 12); „Rehabilitacja funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży” [w: E.M. Szepietowska i B. Daniluk (red.), „Rehabilitacja neuropsychologiczna ujęcie holistyczne” (s. 231–245), Lublin, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej].

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychopatologii oraz psychopatologii w filmie fabularnym, a także diagnozy i terapii zaburzeń wczesnorozwojowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia dziecięca

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni