Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Anna Strużyńska-Kujałowicz

dr

Anna Strużyńska-Kujałowicz

Wydział Psychologii w Sopocie
adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej
kierowniczka studiów podyplomowych Psychologia Przywództwa
koordynatorka specjalności Psychokryminalistyka

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej zajmuje się tematyką psychologii władzy i przywództwa, w szczególności postrzegania osób zajmujących nadrzędne i podporządkowane pozycje w hierarchii, a także emocjonalnych, poznawczych, behawioralnych oraz społecznych konsekwencji sprawowania i podlegania władzy.

Prowadziła szkolenia i kursy z zakresu psychologii społecznej, rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, psychologii władzy i przywództwa, kierowania zespołami, wywierania wpływu, komunikacji perswazyjnej i in. Kierowniczka studiów podyplomowych Psychologia Przywództwa na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, członek Sopot Social Cognition Laboratory i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, podejmujących kwestię wywierania wpływu w relacjach hierarchicznych oraz psychologicznych następstw zajmowania nadrzędnej i podporządkowanej pozycji w hierarchii władzy, m.in.: A.M. Zawadzka, A. Strużyńska-Kujałowicz, M. Zawisza (2013), „The effects of power on financial aspirations and expenditures on selected product categories in Poland and the UK”, „Journal of Social Research and Policy”, 4, 2, 41–58; A. Strużyńska-Kujałowicz (2010), „Czy władza szczęście daje? Władza a nastrój, emocje i satysfakcja z życia”, „Przegląd Psychologiczny”, 53, 2, 125–143; A. Strużyńska-Kujałowicz, B. Wojciszke, „Wpływ pozycji w hierarchii władzy na efektywność działań oraz ocenę siebie i innych”, „Studia Psychologiczne”, 45, 51–62; B. Wojciszke, A. Strużyńska-Kujałowicz (2007), „Power influences self–esteem”, „Social Cognition”, 25, 472–494.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z wprowadzenia do psychologii społecznej, psychologii społecznej, psychologii władzy, psychologii przywództwa, komunikacji w kierowaniu zespołami, psychologii wpływu społecznego i perswazji, a także seminaria magisterskie i seminaria licencjackie.

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna