logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Warso
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO anna warso

dr

Anna Warso

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Literaturoznawczyni i tłumaczka. Pisze najczęściej o dwudziestowiecznej poezji i prozie amerykańskiej, ale jej zainteresowania naukowe obejmują także wybrane aspekty teorii kultury popularnej i science fiction. Zajmuje ją to, co się wydarza w przestrzeni spotkania i na stykach, w wymiarze tekstowym, kulturowym i dyscyplinarnym. Pracę doktorską o melancholii, teatralności i znaczeniu utraty u Johna Berrymana obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Jako tłumaczka współpracowała bądź współpracuje m.in. z redakcjami Literatury na ŚwiecieTekstów Drugich. Współredaktorka tomów Culture(s) and Authenticity: The Politics of Translation and the Poetics of ImitationInterpreting Authenticity: Translation and Its Others (Peter Lang, 2017).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu literatury amerykańskiej i warsztaty tłumaczeniowe, a ostatnio również kurs poświęcony ideologiczno-kulturowym uwarunkowaniom kategorii potworności.


Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Dwudziestowieczna poezja
  • Proza amerykańska
  • Teoria kultury popularnej
  • Melancholia
  • Tłumaczenia

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni