logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
mgr
Bartosz Karcz
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
BIO czarny

mgr

Bartosz Karcz

Wydział Psychologii w Sopocie
asystent w Zakładzie Wspomagania Rozwoju Człowieka

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta i dydaktyk. Zajmuje się aspektami komunikacji i relacji, między dziećmi w okresie młodzieńczym i ich rodzicami, a także komunikacją i relacjami w zespołach. W swojej pracy naukowej bada związki mentalizacji, przywiązania, funkcji wykonawczych oraz dobrostanu.

Prowadził takie badania, jak „Przywiązanie i mentalizacja oraz funkcje wykonawcze w relacjach młodzieży z rodzicami biologicznymi i zastępczymi”, „Przywiązanie i ich korelaty w okresie młodzieńczym”, a także poświęcone zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży oraz dobrostanowi psychicznemu i zdolnościom poznawczym wśród seniorów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: psychologii rozwoju człowieka, pracy w zespole, mentalizacji i przywiązania, komunikacji, seksualności w ujęciu rozwojowym, podstawowych umiejętności psychologicznych oraz uważności.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rozwój dzieci, młodzieży oraz osób w późnej dorosłości
  • Praca zespołowa, komunikacja
  • Zarządzanie konfliktem
  • Psychoterapia psychoanalityczna
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Teoria relacji z obiektem
  • Mentalizacja

Informacje prasowe