logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Bartosz Zalewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii
czarny

dr

Bartosz Zalewski

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta. Naukowo zajmuje się procesami diagnozowania ludzi metodami swobodnymi (wywiady psychologiczne) oraz badaniem skuteczności metod nauczania kompetencji diagnostycznych. Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. „Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju”. Zajmuje się także komunikacją w bliskich związkach, szczególnie w rodzinach i parach, m.in. tym jak bliskie związki wpływają na ludzi, jak ludzie zmieniają elementy swojej tożsamości w bliskich związkach. Pracę doktorską obronił z zakresu konturowania chwilowych tożsamości w momentach interakcji w teorii dialogowego Ja. Promotorem pracy była prof. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz.

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt w Warszawie, gdzie prowadzi terapię par i małżeństw oraz terapię indywidualną w podejściu systemowym i psychdynamicznym. Ukończył szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone przez prof. Bogdana de Barbaro.

Współzałożyciel oraz członek Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP. Należy także do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association of Psychological Assessment i International Society for Dialogical Science.

W ramach działania Sekcji Diagnozy współtworzył ogólnopolskie standardy prowadzenia procesu diagnozy psychologicznej, wydane w publikacji "Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy" (Filipiak, Paluchowski, Zalewski i Tarnowska, 2015). Aktualnie koordynuje prace Zespołu Roboczego ds. Diagnozowania Par i Rodzin, opracowującego wskazówki prowadzenia diagnozy z parami i rodzinami, a także uczestniczy w pracach Zespołów ds. Diagnozowania w Sporcie oraz ds. Diagnostyki Uchodźców. Współautor publikacji z zakresu diagnostyki psychologicznej, nauczania diagnozy oraz teorii dialogowego Ja.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii bliskich związków, psychoterapii par oraz diagnozy psychologicznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologiczna diagnoza kliniczna
  • Wywiady psychologiczne
  • Wpływ rodziny na człowieka
  • Terapia par
  • Osobowość