logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Beata Kozak
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
BIO Kozak

dr

Beata Kozak

Wydział Psychologii w Katowicach
adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, coach, trener biznesu, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, akredytowany konsultant metody Insights Discovery™. Od początku lat 90-tych współpracuje ściśle z biznesem, prowadząc coaching, mentoring, szkolenia i treningi w obszarze rozwoju osobowości i kompetencji zawodowych. W swoim dorobku zawodowym ma ponad 2000 godzin sesji coachingowych.

W latach 2002-2004 pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), przewodnicząca Oddziału PTP Katowice w latach 2004-2006, członek International Coach Federation (ICF).

Założycielka METRUM™ • Szkolenia • Coaching • Doradztwo, rozwija trenerów w ramach autorskich programów: Szkoły Trenerów I i Szkoły Trenerów II oraz coachów w ramach: Polskiej Szkoły Coachingu, Maratonów Coachingów, Kursu na Coaching – programów akredytowanych przez ICF. Twórca programów rozwoju osobistego: Zostań Swoim Kapitanem, Żyj na Fali oraz przywództwa, twórca i realizator jedynego w Polsce projektu rozwojowego dla liderów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego, łączącego żeglarstwo z przywództwem coachingowym: "Lider na fali, czyli kurs na coaching".

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu coachingu jako metody rozwoju, team coachingu oraz ćwiczenia superwizyjne pracy coacha. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Coaching
  • Mentoring
  • Rozwój osobowości i kompetencji zawodowych

Informacje prasowe