logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarne

dr

Dorota Bąk-Gajda

kierownik studiów podyplomowych Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Zajmuje się badaniami w zakresie psychologii transportu. Specjalizuje się w psychologii stresu oraz andragogice, kształceniu ludzi dorosłych. W swoich zainteresowaniach naukowych łączy aspekty psychologii, pedagogiki oraz ekonomii.

Jest współautorką książki „Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego" (2010), prac naukowo-badawczych z zakresu psychologii transportu oraz autorką opracowań dotyczących agresji kierowców. Członek International Association of Applied Pychology.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii transportu.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia transportu
  • Motoryzacja
  • Badania kierowców
  • Andragogika

Informacje prasowe