logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Irena Iskra-Golec
Poznań
Psychologia
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Instytut Psychologii ,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Irena Iskra-Golec

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Dla mediów

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się chronopsychologią, stresem pracy zmianowej, a także relacją pomiędzy pracą i rodziną . Bada dlaczego ludzie różnią się co do pór zasypiania i budzenia się oraz wykonywania codziennych czynności, dlaczego sprawność działania nie jest stała w ciągu doby, jaki jest mechanizm powstawania wypadków samochodowych związanych z sennością, a także jak światło wpływa na poziom funkcjonowanie i nastrój oraz dlaczego nocna praca może być szkodliwa.

Laureatka Nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki „Stres pracy zmianowej – przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania” (1998). Autorka licznych publikacji naukowych m.in. “Blue light effect on EEG activity – the role of exposure timing and chronotype” (2020), "Working Time Society consensus statements: Evidence-based effects of shift work and non-standard working hours on workers, family and community, w: Industrial Health” (2019), “Daytime Effect of Monochromatic Blue Light on EEG Activity Depends on Duration and Timing of Exposure in Young Men. Advances in Cognitive Psychology”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z chronopsychologii, diagnozy i prewencji stresu w organizacji, stresu i wypalenia zawodowego oraz zmiany organizacyjnej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Okołodobowa rytmiczność funkcjonowania psychicznego
  • Chronotyp
  • Stres pracy zmianowej
  • Stres organizacyjny