Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Izabella Haertlé

dr

Izabella Haertlé

Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeutka, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży – nurt systemowy, socjoterapeutka, trenerka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły trenerskiej INTRA oraz Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

W ramach doktoratu opracowała m.in. metodę pracy z młodzieżą wspierającą prawidłowy rozwój tożsamości i osobowości, opartą na podejściu narracyjnym.

Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży klinicznych i psychoterapeutycznych na oddziale psychiatrii w szpitalu uniwersyteckim CHU Trousseau (Tours, Francja), w renomowanej klinice psychiatrii instytucjonalnej la Chesnaie (Francja) oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania).

Pracuje jako psychoterapeutka w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Na Uniwersytecie SWPS wykłada przedmioty takie jak: kryzys emocjonalny: ocena stanu i wsparcie emocjonalne, ocena funkcjonowania bliskich związków, ocena trudności w uczeniu się (dyskalkulia), psychologia rozwojowa, diagnoza psychologiczna, rozmowa psychologiczna. W ostatnich latach zrealizowała około 1000 godzin dydaktycznych wysoko ocenianych przez studentów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • socjoterapia
  • psychoterapia grupowa
  • nurt systemowy
  • podejście narracyjne
  • adolescencja

Informacje prasowe