logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Joanna Hryniewska
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Zakład Studiów Azjatyckich
hryniewska

dr

Joanna Hryniewska


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Zakład Studiów Azjatyckich

Dla mediów

Profil naukowy

Sinolożka, turkolożka.

Specjalizuje się w językoznawstwie sinologicznym, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce onomastycznej. Prowadzi badania naukowe w zakresie onomastyki, fonetyki, fonologii, lingwistyki kognitywnej, komparatystyki lingwistycznej oraz dydaktyki w nauczaniu języków obcych.

Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. monografii Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim (ELIPSA, 2017) czy „Adaptation of Foreign Proper Names in the Chinese Language Illustrated by Polish Surnames”, [w:] red. Marcin Jacoby, China Past and Present. New Polish Papers in Chinese Studies (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010). Zajmuje się również pracą tłumaczeniową, przełożyła m.in. książki: Xinran, Wiadomość od nieznanej chińskiej matki. Opowieść o miłości i stracie (Świat Książki, 2012); Jan Wong, Chińskie szepty. Historia pewnego donosu (Świat Książki, 2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z językoznawstwa sinologicznego oraz współczesnego języka chińskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Językoznawstwo sinologiczne
 • Onomastyka
 • Fonetyka
 • Fonologia
 • Lingwistyka kognitywna
 • Komparatystyka lingwistyczna
 • Dydaktyka

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni