logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Joanna Roszak
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Joanna Roszak

dr

Joanna Roszak

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholożka społeczna. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę tożsamości społecznej, m.in., pytania o społeczne konsekwencje funkcjonowania w ramach tożsamości osobistej lub społecznej, takie jak skłonność do stereotypizacji i uprzedzeń względem osób spoza naszej własnej grupy. Interesuje ją też tematyka płci społeczno-kulturowej (gender), na przykład rozmaite aspekty zmieniających się ról społecznych pełnionych przez obie płcie, a także związek tych przemian z aktualnie realizowanymi modelami rodziny (m.in. wyjście poza model tradycyjny). Wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym z percepcją i oceną osób, które poprzez swoje wybory życiowe, wykonywany zawód, czy cechy wyglądu, nie wpisują się w społecznie podyktowany wzorzec męskości lub kobiecości, a także konsekwencjami bycia osobą nietypową pod względem płci.

Od 2013 do 2019 kierowała i współkierowała Psychology Studies in English, w ostatnich latach koncentrując się na programie magisterskim Applied Social Psychology.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, stosowanej psychologii społecznej oraz przywództwa, a także seminaria dyplomowe. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Gender
  • Przemoc wobec kobiet
  • Kobiecość i męskość (stereotypy)
  • Psychologiczne aspekty przemocy domowej
  • Kobieta w miejscu pracy
  • Kobieta w przestrzeni publicznej

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni