logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Joanna Roszak

dr

Joanna Roszak

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholożka społeczna. W pracy badawczej koncentruje się na tematyce gender (płci społeczno-kulturowej). Interesują ją konsekwencje stereotypów płciowych w kontekście zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn. Analizuje, w jaki sposób przemiany ról płciowych wpływają na transformację modelu rodziny – przejście od tradycyjnej rodziny homogenicznej do heterogenicznej rodziny ponowoczesnej. Wiele uwagi poświęca także zagadnieniom związanym z percepcją osób, które poprzez swoje wybory życiowe, wykonywany zawód, czy cechy wyglądu, nie wpisują się w społecznie podyktowany wzorzec męskości lub kobiecości, a także z konsekwencjami bycia postrzeganymi jako nietypowi/e reprezentanci/tki swojej płci (m.in. gender identity threat). Zajmuje się także psychologicznymi aspektami przemocy domowej związanej z płcią (gender-based violence).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi ćwiczenia z zakresu planowania i prowadzenia badań, pisania eseju naukowego, gender w psychologii, różnych aspektów przemocy między partnerami, psychologii międzykulturowej, a także warsztaty poświęcone tematyce gender.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Gender
  • Przemoc wobec kobiet
  • Kobiecość i męskość (stereotypy)
  • Psychologiczne aspekty przemocy domowej
  • Kobieta w miejscu pracy
  • Kobieta w przestrzeni publicznej

Informacje prasowe