Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się badaniem rozwoju tożsamości u młodych ludzi, rolą jakie myślenie o przyszłości odgrywa w funkcjonowaniu człowieka, tożsamością rodzicielską oraz rolą aktywności (auto)narracyjnej dla funkcjonowania człowieka.

Obecnie dr Janowicz jest kierownikiem projektu badawczego „Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska – adaptacja narzędzi i badania pilotażowe”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczy również w badaniu „Rola narracyjnego przetwarzania doświadczeń dla rozwoju tożsamości i zdrowia psychicznego w okresie wyłaniającej się dorosłości”.

Jako student, Kamil Janowicz otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2016/2017). Następnie, jako doktorant otrzymał Stypendium Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu (2021/2022.

Dr Janowicz jest członkiem Rady Programowej Fundacji Share the Care oraz autorem bloga popularnonaukowego dotyczącego ojcostwa i wychowania dzieci Father_ing.

Na Uniwersytecie SWPS wykłada przedmiot: „Myślenie o przyszłości – teoria, badanie, zastosowanie w praktyce”.Powiązane materiały na stronie uczelni