logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Karolina Mazurowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Karolina Mazurowska

dr

Karolina Mazurowska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog międzykulturowy, tłumacz języka chińskiego, specjalista ds. interkulturowej psychologii biznesu i organizacji międzykulturowych. Zajmuje się psychologią akulturacji, wpływem standardów kulturowych na zachowanie, chińską psychologią indygeniczną oraz treningami akulturacyjnymi. Interesuje się kulturą chińską, zmianami społecznymi zachodzącymi w Państwie Środka, adaptacją kulturową Europejczyków w Chinach oraz szkoleniami międzykulturowymi.

Jest autorką publikacji i projektów naukowych na temat rozwiązywania konfliktów w międzynarodowym środowisku i rozwoju wrażliwości międzykulturowej.

Jako reprezentant i tłumacz firm polskich w Chinach zdobyła szerokie doświadczenie w negocjacjach z Chińczykami. Organizuje warsztaty kulturowe dla polskich biznesmenów współpracujących z partnerami azjatyckimi.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii międzykulturowej, w tym różnic psycho-kulturowych między Zachodem a Azją Wschodnią w biznesie i życiu codziennym. Prowadzi także kursy adaptacyjne dla studentów z Chin i cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Różnice psycho-kulturowe między Zachodem a Azją Wschodnią
  • Azja Wschodnia
  • Chińska psychologia indygeniczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni