logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Karolina Zarychta-Zajączkowska
Wrocław
Psychologia
Wydział Psychologii we Wrocławiu , Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
BIO-Karolina-Zarychta

dr

Karolina Zarychta-Zajączkowska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta.

Zajmuje się psychologią zdrowia i determinantami zdrowych lub zaburzonych wzorców odżywiania. Naukowo interesuje się zagadnieniami związanymi ze skutecznością stosowanych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. na oddziałach szpitalnych, w organizacjach pozarządowych i prywatnych instytucjach. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Brała udział w szkoleniach i kursach dotyczących m.in. terapii przetwarzania poznawczego (Cognitive Processing Therapy; CPT), terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy; TF-CBT), interwencji kryzysowej oraz terapii schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder, moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]). Certyfikowany ewaluator technik zmiany zachowania (licencja uzyskana w University College London [UCL]).

Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Recenzentka publikacji w czasopismach naukowych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii klinicznej i dialogu motywującego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zdrowia
  • Diagnoza psychologiczna
  • Zaburzenia odżywiania
  • Depresja
  • Zaburzenia lękowePowiązane materiały na stronie uczelni