hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany międzynarodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach oraz do rozmowy z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Wstęp wolny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Drzwi Otwarte

lipiec1 2017

Katowice

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS rozpoczną się o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą wykładowcy Wydziału Zamiejscowego w Katowicach oraz pracownicy administracyjni i studenci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie SWPS będą mogły wziąć udział w tzw. SWPS Tour. Podczas zwiedzania uczelni studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, laboratorium oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Na miejscu będzie dostępny koordynator ds. osób niepełnosprawnych, który opowie o możliwościach studiowania. Kandydaci będą mogli zobaczyć również miejsca, w których nasi studenci chętnie spędzają czas.

Program

10.00 – przywitanie uczestników przez władze uczelni | aula

10.15 – wykład z zakresu psychologii | aula

11.15 – wykład z zakresu psychokryminalistyki | aula

12.00-12.30 – SWPS Tour oraz przerwa kawowa

12.30-14.00 - warsztaty psychologiczne (brak miejsc)

14.00 – zakończenie Drzwi Otwartych oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

PSYCHOLOGIA KLINIACZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

12.30 – warsztat | sala 203 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

12.30 – warsztat | sala 204 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ORGANIZACJACH

12.30 – warsztat | sala 111 (brak miejsc)

Psychologia - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Psychokryminalistyka - studia I stopnia
21 kierunków studiów podyplomowych

Sprawdź ofertę studiów Uniwersytetu SWPS w Katowicach » 

Opisy wykładów i warszatów


Płeć, kultura i odporność psychiczna

Kluczem do odporności psychicznej jest sposób podejścia do trudnych sytuacji, wewnętrzna siła i determinacja do pokonywania przeciwności losu. Bywa, że na drodze tej wewnętrznej siły stają społeczne przekonania dotyczące tego, jak powinniśmy reagować, w tym jak powinniśmy reagować jako kobiety i mężczyźni. Skutkiem bywają wewnętrzne konflikty i kryzysy.

Wykład poświęcony będzie rozumieniu tego, czym jest psychiczna odporność - jakie są jej składniki oraz temu jak w perspektywie współczesnych zmian kulturowych dotyczących ról kobiecych i męskich młodzi dorośli adaptują się do wymagań sytuacji zewnętrznych.

Wsparciem dla poruszanych treści będą wyniki badań z zakresu psychologii klinicznej nad sposobami radzenia sobie z sytuacją psychicznego kryzysu i doświadczeniem pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy i jak społeczne oczekiwania dotyczące płci wyznaczają sposoby radzenia sobie w gąszczu codziennych wyzwań – tych mniejszych i tych wielkich. Podejmiemy się także próby poszukiwania sposobów na wzmacnianie i utrzymywanie psychicznej odporności w zgodzie z podejściem, że to człowiek konstruuje wiedzę o sobie, a także swoją społeczno-kulturową rzeczywistość.

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz - psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej.


Strach ma wielkie oczy” czyli czy powinniśmy bać się przestępczości?

„Czy obawiasz się tego, że możesz stać się ofiarą przestępstwa?” Jeśli na to pytanie odpowiedziałeś/-aś twierdząco, to podobnie jak blisko 40% dorosłych Polaków towarzyszy Ci lęk przed przestępczością.

Nic w tym zaskakującego – o tym, że powinniśmy się bać niemal codziennie przekonują nas politycy i media. Coraz częściej obserwujemy w przestrzeni publicznej przykłady występowania tzw. paniki moralnej – zjawiska nagłego rozprzestrzeniania się nieuzasadnionego lęku społecznego spowodowanego rzekomo nadzwyczajnym zagrożeniem dla społecznie istotnych wartości.

Czy rzeczywiście powinniśmy bać się przestępczości? Badania naukowe – paradoksalnie – wskazują, że strach przed przestępczością ma nie do końca jednoznaczny związek ze zjawiskiem, które ma go wywoływać. Fakt, że trudno o prostą zależność przyczynową między przestępczością i strachem przed nią, nie oznacza jednak, że strach przed przestępczością jest zjawiskiem irracjonalnym. Konsekwencje strachu przed przestępczością są jak najbardziej realne.

Czym jest strach przed przestępczością? Co sprawia, że niektórzy obawiają się przestępczości bardziej niż inni? Jak wykorzystywany jest strach przed przestępczością przez polityków? Jak walczyć ze strachem przed przestępczością? Odpowiedź na te i inne pytania padną podczas wykładu.

dr Joanna Kabzińska  - psycholog i prawnik, wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracowniczka Katedry Socjologii UJ i członek zespołu w projekcie "Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie" realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki psychologii i prawa, psychologii zeznań świadków, pomyłek sądowych, stresu zawodowego w służbach mundurowych, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast i prewencji kryminalnej. Kierownik grantu "Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Autorka publikacji krajowych i zagranicznych.


Samokontrola - czemu zawsze jest jej za mało i co można z tym zrobić 

Problemy z samokontrolą dotyczą nie tylko osób borykających się z uzależnieniami, nadmiernie rozhamowanych, czy nie potrafiących panować nad swoimi emocjami.

Wszyscy zdajemy sobie do pewnego stopnia sprawę, że nasze szczęście i poczucie spełnienia zależy do pewnego stopnia od tego, czy jesteśmy w stanie konsekwentnie realizować długoterminowe cele. To może być osiągnięcie wykształcenia, utrzymanie dobrej formy fizycznej, dieta, gromadzenie oszczędności, rozwój kariery zawodowej, albo bycie partnerem lub przyjacielem, na którym można polegać i któremu można zaufać.

Chociaż czasem z trudem przyznajemy się do innych trudności natury psychicznej, prawie każdy przyzna, że bardzo chciałby być w stanie bardziej wytrwale realizować rozmaite długoterminowe cele. Zdarza się, że za trudności w realizacji długoterminowych celów obwiniamy brak "silnej woli", albo "lenistwo".

Niestety, stwierdzenie, że brakuje nam silnej woli, albo, że jesteśmy zbyt leniwi, to tylko inna nazwa nadana temu samemu zjawisku - takie stwierdzenie niczego nie tłumaczy i nie dostarcza wskazówek, co zrobić, żeby było lepiej.

Dzięki licznym badaniom wiemy już co nieco na temat kluczowych mechanizmów samokontroli. Okazuje się, że do pewnego stopnia długoterminowe cele muszą być trudne w realizacji dla wszystkich celowo działających żywych organizmów, a nawet systemów sztucznych, nie tylko dla ludzi, ale również dla gołębi, szczurów, ślimaków, czy autonomicznej sztucznej inteligencji.

Warsztaty będą poświęcone próbie odpowiedzi na dwa pytania - na czym polega problem samokontroli i co można zrobić, żeby sobie z nim częściowo poradzić. Współczesna psychologia nie oferuje oczywiście technik gwarantujących utrzymanie diety albo zerwanie z nałogami, ale dostarcza pewnych cennych wskazówek, a ponieważ to właśnie psychologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się problemem samokontroli w zachowaniu, lepszych wskazówek nie uzyskamy.

dr Borysław Paulewicz - wykładowca Uniwersytetu SWPS, specjalizujący się w obszarach: psychologii poznawczej, statystyki i metodologii. Od kilku lat prowadzi badania dotyczące poznawczych mechanizmów/korelatów emocji, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń emocjonalnych.


Psycholog, seksuolog jako biegły sądowy

Na czym polega praca psychologa i seksuologa jako biegłego sądowego? Czy pedofilie można wyleczyć? Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa? Jak znaleźć sprawcę? Jedną z najintensywniej eksploatowanych dziedzin nowoczesnej psychologii jest psychologia sądowa. Specjaliści z tego zakresu na całym świecie pracują na zlecenie wymiaru sprawiedliwości, wspierając swą wiedzą organa ścigania, uczestnicząc w wielu procedurach na wszystkich etapach postępowań sądowych. Praca z tak delikatnym materiałem, jakim są ludzki intelekt i emocje oraz opiniowanie w tak ważnych dla naszego życia sprawach, jakich dotyczą podejmowane przez sąd decyzje stwarza rozliczne, nieraz trudne do rozstrzygnięcia problemy natury etycznej, z którymi niejednokrotnie przychodzi się zmierzyć psychologowi sądowemu.

Podczas warsztatu uczestnicy dostaną odpowiedzi na powyższe pytania. Prześledzimy również bieg zdarzeń zbrodni, zasięgniemy do opiniodawstwa sądowego, a także porozmawiamy o zastosowaniu wiedzy psychologicznej w sprawach karnych i sądowych.

mgr Aleksandra Żyłkowska - psycholog, edukatorka seksualna i stażystka w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Od trzech lat pracuje w projekcie Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS, prowadząc warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła w szkoleniu American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists – „Ultimate SAR Experience: Sexual Attitude Reassessment & Restructuring”.


Autoprezentacja, czyli sztuka wywierania wrażenia na ludziach

W dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces w biznesie, niezbędnym wydaje się odpowiedni sposób prezentacji samego siebie. Słyszymy często, by po prostu „być sobą”. Ale którym sobą? Inaczej zachowujemy się wówczas, gdy nikt nas nie obserwuje, a inaczej gdy jesteśmy obserwowani. Jeszcze inaczej, kiedy wiemy, że jesteśmy oceniani, a ocena ta może wpłynąć na naszą przyszłość.

Co robić? Z pomocą przychodzi psychologia biznesu, która przekonuje, że odpowiedniej autoprezentacji można się po prostu nauczyć. Podczas szkolenia poznasz różnorodne techniki autoprezentacji, kontekst społeczny zachowań autoprezentacyjnych oraz konsekwencje wynikające z autoprezentacji.

Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

[Form Drzwi_otwarte_1072016_Katowice not found!]

Termin i miejsce

1 lipca 2017 r. godz. 10.00-14.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska 
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

 

Drukuj

 

Aktualności z Katowic

Nagrody i wyróżnienia 06-11-2017

Kamila Czepczor-Bernat laureatką stypedium im. Wincentego Stysia

„Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Przyznane stypendium umożliwi mi aktywny udział miedzynarodowych w konferencjach oraz pozwoli w pełni poświęcić się realizacji badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej” - mówi mgr Kamila...

Czytaj więcej

Konferencje 16-11-2017

Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI wieku

Rynek pracy podlega tym samym zmiennym, którym podporządkowane są pozostałe wytwory działalności ogólnoludzkiej. XXI wiek przyniósł dość nieoczekiwany zwrot w kontekście zatrudnienia – dynamiczny rozwój form pracy, rosnące oczekiwania pracodawców...

Czytaj więcej

Katowice 16-11-2017

Dlaczego kapitał społeczny jest ważny

Pojęcie kapitału społecznego cieszy się w ostatnich czasach ogromną popularnością. Coraz częściej bowiem zauważamy, że tam gdzie tworzą się więzi społeczne wysokiej jakości tam widoczny jest wyraźnie szerszy rozwój. Gdyby...

Czytaj więcej

Katowice 22-11-2017

Relacje w pracy – czy tylko biznesowe?

Z wyliczeń wynika, że spędzamy w pracy przynajmniej jedną trzecią dorosłego życia. Ten najczęściej ośmiogodzinny czas to jednak nie tylko realizowanie zadań, celów i strategii, lecz także budowanie atmosfery i...

Czytaj więcej

Katowice 23-11-2017

Jak wzmacniać odporność psychiczną u dzieci?

Czy inwestycja w edukację dziecka i rozwijanie jego pasji wystarczy by zagwarantować mu tzw. dobry start? Jak mu pomóc poradzić sobie z presją i napiętym grafikiem zajęć? O budowaniu odporności psychicznej...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 29-11-2017

Filmowe Psycho-tropy z Uniwersytetem SWPS

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do tych osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, trzecia z rzędu, odsłona tej inicjatywy...

Czytaj więcej

Katowice 30-11-2017

Autoagresja, autodestrukcja, samobójstwa u dzieci i młodzieży

Samookaleczanie jest niepokojącym i coraz częściej obserwowanym zachowaniem wśród dzieci i nastolatków. Czy umiemy na nie reagować i zrozumieć dlaczego do niego doszło? Akty autoagresji są przede wszystkim sposobem na radzenie...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 12-01-2018

Leczenie złożonych zaburzeń dysocjacyjnych

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS zaprasza na warsztaty z dr Suzette Boon – psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką, od blisko dwudziestu lat specjalizującą się w diagnozie i leczeniu traumy. Warsztat prowadzony...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic

Konferencje 10-11-2017

Znaczenie płci w procesie terapeutycznym

Męskość i kobiecość mają niebagatelne znaczenie także za drzwiami gabinetu terapeutycznego. Płeć terapeuty i pacjenta odgrywa rolę zarówno na etapie diagnozy, jak i podczas budowania relacji terapeutycznej. O dylematach związanych...

Czytaj więcej

Katowice 03-11-2017

Czy nadwaga wpływa na nasze życie?

W przestrzeni publicznej obserwujemy bardzo silną koncentrację na cielesności. Nieustająco trwa moda na smukłe, zdrowe ciało.  Panuje kult szczupłości, a my zewsząd odbieramy bodźce, które każą nam zastanawiać się, jak...

Czytaj więcej

Katowice 26-10-2017

Seksualność nastolatków w XXI wieku

Czym jest sexting? O co chodzi z cyberbulingiem? Czy cyberseks jest bezpieczny? Jak snapchat, instagram, tinder może spowodować, że zostaniemy narażeni na niebezieczeństwo? Czy jest pozytywna strona cyberświata? Kiedy „można”...

Czytaj więcej

Katowice 24-10-2017

Profilowanie psychopatii – nowe metody

Psychopatia to zaburzenie osobowości, które doskwiera jednostkom na pozór normalnie funkcjonującym w społeczeństwie. Powstaje zatem pytanie jak rozpoznać psychopatę? Czy każdy psychopata to przestępca? Czy można wyleczyć się z psychopatii?...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 20-10-2017

Relacja z inauguracji roku akademickiego w Katowicach

13 października – to był wyjątkowy dzień zarówno dla naszego wydziału, jak i lokalnej społeczności. Nowy rok akademicki zainaugurowaliśmy w gronie znamienitych gości: wybitnych osobistości świata nauki i kultury, przedstawicieli...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 17-10-2017

Uniwersytet SWPS wiodącym ośrodkiem naukowym

Po raz kolejny kompleksowa ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Kategorią A, oznaczającą przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 13-10-2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Katowicach

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 10-10-2017

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować...

Czytaj więcej

Katowice 04-10-2017

W czuły punkt - kampania społeczna, która dotyka

Kampanie społeczne to często małe filmowe, fotograficzne i literackie dzieła sztuki, barometr zmian społecznych i czerpiąca z rozległej psychologicznej wiedzy forma przekazu. Czym są dzisiaj kampanie społeczne, i jakie są...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Nauki społeczne i humanistyczne – promocja i rozwój badań interdyscyplinarnych

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic 25-09-2017

Spotkania z nauką - seminarium dla nauczycieli w Katowicach

Jak media wpływają na seksualizację młodzieży? Jak reagować na agresję i autoagrsję młodych ludzi? Jak rozmawiać z nastolatkiem o dojrzewaniu? Jakie zagrożenia czyhają na młodzież w cyberprzestrzeni? To tylko niektóre...

Czytaj więcej

Chorzów 20-09-2017

Analogowa Misja na Marsa

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszczenia, wypełnione po brzegi gadżetami i sprzętem hi-tech. Filmy te...

Czytaj więcej

Katowice 16-09-2017

Forum Strefy Rodzica w Katowicach

Jakim jestem rodzicem? Czym się kierować, wychowując dziecko – własną intuicją, radami rodziny i bliskich znajomych czy może mądrościami zawartymi w poradnikach dla przyszłych i obecnych rodziców? Jeżeli decydujemy się na...

Czytaj więcej

Rzeszów 14-09-2017

Strefa Psyche Ekstra w Rzeszowie

W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Jak temperament i osobowość potencjalnego kierowcy może wpływać na zachowania na drodze? Kim jest psycholog-biegły sądowy? Na czym...

Czytaj więcej

Konferencje 10-09-2017

III Konferencja Psychologii Jakościowej

Obok badań ilościowych, posługujących się językiem liczb, ogromny wpływ na naukę mają badania jakościowe, które koncentrują się na dogłębnej analizie danego zjawiska. To właśnie refleksji nad metodologiami jakościowymi będzie poświęcona...

Czytaj więcej

Katowice 09-09-2017

Strefa Psyche Ekstra

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenia mózgu i jakie są najnowsze badania...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 09-09-2017

Drzwi Otwarte w Katowicach

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy wrześniowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 02-09-2017

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej