hr award color

logo uswps nazwa 3

Katowice

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany międzynarodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach oraz do rozmowy z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Wstęp wolny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Drzwi Otwarte

lipiec1 2017

Katowice

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS rozpoczną się o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą wykładowcy Wydziału Zamiejscowego w Katowicach oraz pracownicy administracyjni i studenci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie SWPS będą mogły wziąć udział w tzw. SWPS Tour. Podczas zwiedzania uczelni studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, laboratorium oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Na miejscu będzie dostępny koordynator ds. osób niepełnosprawnych, który opowie o możliwościach studiowania. Kandydaci będą mogli zobaczyć również miejsca, w których nasi studenci chętnie spędzają czas.

Program

10.00 – przywitanie uczestników przez władze uczelni | aula

10.15 – wykład z zakresu psychologii | aula

11.15 – wykład z zakresu psychokryminalistyki | aula

12.00-12.30 – SWPS Tour oraz przerwa kawowa

12.30-14.00 - warsztaty psychologiczne (brak miejsc)

14.00 – zakończenie Drzwi Otwartych oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

PSYCHOLOGIA KLINIACZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

12.30 – warsztat | sala 203 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

12.30 – warsztat | sala 204 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ORGANIZACJACH

12.30 – warsztat | sala 111 (brak miejsc)

Psychologia - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Psychokryminalistyka - studia I stopnia
21 kierunków studiów podyplomowych

Sprawdź ofertę studiów Uniwersytetu SWPS w Katowicach » 

Opisy wykładów i warszatów


Płeć, kultura i odporność psychiczna

Kluczem do odporności psychicznej jest sposób podejścia do trudnych sytuacji, wewnętrzna siła i determinacja do pokonywania przeciwności losu. Bywa, że na drodze tej wewnętrznej siły stają społeczne przekonania dotyczące tego, jak powinniśmy reagować, w tym jak powinniśmy reagować jako kobiety i mężczyźni. Skutkiem bywają wewnętrzne konflikty i kryzysy.

Wykład poświęcony będzie rozumieniu tego, czym jest psychiczna odporność - jakie są jej składniki oraz temu jak w perspektywie współczesnych zmian kulturowych dotyczących ról kobiecych i męskich młodzi dorośli adaptują się do wymagań sytuacji zewnętrznych.

Wsparciem dla poruszanych treści będą wyniki badań z zakresu psychologii klinicznej nad sposobami radzenia sobie z sytuacją psychicznego kryzysu i doświadczeniem pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy i jak społeczne oczekiwania dotyczące płci wyznaczają sposoby radzenia sobie w gąszczu codziennych wyzwań – tych mniejszych i tych wielkich. Podejmiemy się także próby poszukiwania sposobów na wzmacnianie i utrzymywanie psychicznej odporności w zgodzie z podejściem, że to człowiek konstruuje wiedzę o sobie, a także swoją społeczno-kulturową rzeczywistość.

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz - psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej.


Strach ma wielkie oczy” czyli czy powinniśmy bać się przestępczości?

„Czy obawiasz się tego, że możesz stać się ofiarą przestępstwa?” Jeśli na to pytanie odpowiedziałeś/-aś twierdząco, to podobnie jak blisko 40% dorosłych Polaków towarzyszy Ci lęk przed przestępczością.

Nic w tym zaskakującego – o tym, że powinniśmy się bać niemal codziennie przekonują nas politycy i media. Coraz częściej obserwujemy w przestrzeni publicznej przykłady występowania tzw. paniki moralnej – zjawiska nagłego rozprzestrzeniania się nieuzasadnionego lęku społecznego spowodowanego rzekomo nadzwyczajnym zagrożeniem dla społecznie istotnych wartości.

Czy rzeczywiście powinniśmy bać się przestępczości? Badania naukowe – paradoksalnie – wskazują, że strach przed przestępczością ma nie do końca jednoznaczny związek ze zjawiskiem, które ma go wywoływać. Fakt, że trudno o prostą zależność przyczynową między przestępczością i strachem przed nią, nie oznacza jednak, że strach przed przestępczością jest zjawiskiem irracjonalnym. Konsekwencje strachu przed przestępczością są jak najbardziej realne.

Czym jest strach przed przestępczością? Co sprawia, że niektórzy obawiają się przestępczości bardziej niż inni? Jak wykorzystywany jest strach przed przestępczością przez polityków? Jak walczyć ze strachem przed przestępczością? Odpowiedź na te i inne pytania padną podczas wykładu.

dr Joanna Kabzińska  - psycholog i prawnik, wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracowniczka Katedry Socjologii UJ i członek zespołu w projekcie "Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie" realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki psychologii i prawa, psychologii zeznań świadków, pomyłek sądowych, stresu zawodowego w służbach mundurowych, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast i prewencji kryminalnej. Kierownik grantu "Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Autorka publikacji krajowych i zagranicznych.


Samokontrola - czemu zawsze jest jej za mało i co można z tym zrobić 

Problemy z samokontrolą dotyczą nie tylko osób borykających się z uzależnieniami, nadmiernie rozhamowanych, czy nie potrafiących panować nad swoimi emocjami.

Wszyscy zdajemy sobie do pewnego stopnia sprawę, że nasze szczęście i poczucie spełnienia zależy do pewnego stopnia od tego, czy jesteśmy w stanie konsekwentnie realizować długoterminowe cele. To może być osiągnięcie wykształcenia, utrzymanie dobrej formy fizycznej, dieta, gromadzenie oszczędności, rozwój kariery zawodowej, albo bycie partnerem lub przyjacielem, na którym można polegać i któremu można zaufać.

Chociaż czasem z trudem przyznajemy się do innych trudności natury psychicznej, prawie każdy przyzna, że bardzo chciałby być w stanie bardziej wytrwale realizować rozmaite długoterminowe cele. Zdarza się, że za trudności w realizacji długoterminowych celów obwiniamy brak "silnej woli", albo "lenistwo".

Niestety, stwierdzenie, że brakuje nam silnej woli, albo, że jesteśmy zbyt leniwi, to tylko inna nazwa nadana temu samemu zjawisku - takie stwierdzenie niczego nie tłumaczy i nie dostarcza wskazówek, co zrobić, żeby było lepiej.

Dzięki licznym badaniom wiemy już co nieco na temat kluczowych mechanizmów samokontroli. Okazuje się, że do pewnego stopnia długoterminowe cele muszą być trudne w realizacji dla wszystkich celowo działających żywych organizmów, a nawet systemów sztucznych, nie tylko dla ludzi, ale również dla gołębi, szczurów, ślimaków, czy autonomicznej sztucznej inteligencji.

Warsztaty będą poświęcone próbie odpowiedzi na dwa pytania - na czym polega problem samokontroli i co można zrobić, żeby sobie z nim częściowo poradzić. Współczesna psychologia nie oferuje oczywiście technik gwarantujących utrzymanie diety albo zerwanie z nałogami, ale dostarcza pewnych cennych wskazówek, a ponieważ to właśnie psychologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się problemem samokontroli w zachowaniu, lepszych wskazówek nie uzyskamy.

dr Borysław Paulewicz - wykładowca Uniwersytetu SWPS, specjalizujący się w obszarach: psychologii poznawczej, statystyki i metodologii. Od kilku lat prowadzi badania dotyczące poznawczych mechanizmów/korelatów emocji, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń emocjonalnych.


Psycholog, seksuolog jako biegły sądowy

Na czym polega praca psychologa i seksuologa jako biegłego sądowego? Czy pedofilie można wyleczyć? Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa? Jak znaleźć sprawcę? Jedną z najintensywniej eksploatowanych dziedzin nowoczesnej psychologii jest psychologia sądowa. Specjaliści z tego zakresu na całym świecie pracują na zlecenie wymiaru sprawiedliwości, wspierając swą wiedzą organa ścigania, uczestnicząc w wielu procedurach na wszystkich etapach postępowań sądowych. Praca z tak delikatnym materiałem, jakim są ludzki intelekt i emocje oraz opiniowanie w tak ważnych dla naszego życia sprawach, jakich dotyczą podejmowane przez sąd decyzje stwarza rozliczne, nieraz trudne do rozstrzygnięcia problemy natury etycznej, z którymi niejednokrotnie przychodzi się zmierzyć psychologowi sądowemu.

Podczas warsztatu uczestnicy dostaną odpowiedzi na powyższe pytania. Prześledzimy również bieg zdarzeń zbrodni, zasięgniemy do opiniodawstwa sądowego, a także porozmawiamy o zastosowaniu wiedzy psychologicznej w sprawach karnych i sądowych.

mgr Aleksandra Żyłkowska - psycholog, edukatorka seksualna i stażystka w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Od trzech lat pracuje w projekcie Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS, prowadząc warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła w szkoleniu American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists – „Ultimate SAR Experience: Sexual Attitude Reassessment & Restructuring”.


Autoprezentacja, czyli sztuka wywierania wrażenia na ludziach

W dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces w biznesie, niezbędnym wydaje się odpowiedni sposób prezentacji samego siebie. Słyszymy często, by po prostu „być sobą”. Ale którym sobą? Inaczej zachowujemy się wówczas, gdy nikt nas nie obserwuje, a inaczej gdy jesteśmy obserwowani. Jeszcze inaczej, kiedy wiemy, że jesteśmy oceniani, a ocena ta może wpłynąć na naszą przyszłość.

Co robić? Z pomocą przychodzi psychologia biznesu, która przekonuje, że odpowiedniej autoprezentacji można się po prostu nauczyć. Podczas szkolenia poznasz różnorodne techniki autoprezentacji, kontekst społeczny zachowań autoprezentacyjnych oraz konsekwencje wynikające z autoprezentacji.

Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

[Form Drzwi_otwarte_1072016_Katowice not found!]

Termin i miejsce

1 lipca 2017 r. godz. 10.00-14.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska 
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

 

Drukuj

 

Aktualności z Katowic

Aktualności z Katowic 25-09-2017

Spotkania z nauką - seminarium dla nauczycieli w Katowicach

Jak media wpływają na seksualizację młodzieży? Jak reagować na agresję i autoagrsję młodych ludzi? Jak rozmawiać z nastolatkiem o dojrzewaniu? Jakie zagrożenia czyhają na młodzież w cyberprzestrzeni? To tylko niektóre...

Czytaj więcej

Konferencje 29-09-2017

Nauki społeczne i humanistyczne – promocja i rozwój badań interdyscyplinarnych

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych...

Czytaj więcej

Katowice 04-10-2017

W czuły punkt - kampania społeczna, która dotyka

Kampanie społeczne to często małe filmowe, fotograficzne i literackie dzieła sztuki, barometr zmian społecznych i czerpiąca z rozległej psychologicznej wiedzy forma przekazu. Czym są dzisiaj kampanie społeczne, i jakie są...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 10-10-2017

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 13-10-2017

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Katowicach

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla wydziału, jak i lokalnej społeczności. W tym dniu swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego...

Czytaj więcej

Konferencje 10-11-2017

Znaczenie płci w procesie terapeutycznym

Męskość i kobiecość mają niebagatelne znaczenie także za drzwiami gabinetu terapeutycznego. Płeć terapeuty i pacjenta odgrywa rolę zarówno na etapie diagnozy, jak i podczas budowania relacji terapeutycznej. O dylematach związanych...

Czytaj więcej

Konferencje 10-11-2017

III Konferencja Psychologii Jakościowej

Obok badań ilościowych, posługujących się językiem liczb, ogromny wpływ na naukę mają badania jakościowe, które koncentrują się na dogłębnej analizie danego zjawiska. To właśnie refleksji nad metodologiami jakościowymi będzie poświęcona...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic

Chorzów 20-09-2017

Analogowa Misja na Marsa

Nasze wyobrażenie o kosmicznych misjach zostało w dużej mierze ukształtowane przez filmy gatunku science-fiction. Połyskujące bielą wnętrza, pełne opływowych kształtów pomieszczenia, wypełnione po brzegi gadżetami i sprzętem hi-tech. Filmy te...

Czytaj więcej

Katowice 16-09-2017

Forum Strefy Rodzica w Katowicach

Jakim jestem rodzicem? Czym się kierować, wychowując dziecko – własną intuicją, radami rodziny i bliskich znajomych czy może mądrościami zawartymi w poradnikach dla przyszłych i obecnych rodziców? Jeżeli decydujemy się na...

Czytaj więcej

Rzeszów 14-09-2017

Strefa Psyche Ekstra w Rzeszowie

W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Jak temperament i osobowość potencjalnego kierowcy może wpływać na zachowania na drodze? Kim jest psycholog-biegły sądowy? Na czym...

Czytaj więcej

Katowice 09-09-2017

Strefa Psyche Ekstra

Kim jest biegły profiler i jakie czynności należą do jego obowiązków? W jaki sposób powstaje profil psychologiczny sprawy przestępstwa? Czy neuropsycholog bada możliwe uszkodzenia mózgu i jakie są najnowsze badania...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 09-09-2017

Drzwi Otwarte w Katowicach

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy wrześniowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 02-09-2017

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 11-08-2017

Laureaci programów „Mistrzowski start” i „Zmieniam Świat”

Znamy już laureatów programów stypendialnych „Mistrzowski Start” oraz „Zmieniam Świat” – 31 najzdolniejszych kandydatów rozpocznie darmowe studia na Uniwersytecie SWPS. Co roku uczelnia wspiera najbardziej utalentowanych maturzystów, przyznając im stypendia...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 02-08-2017

Uniwersytet SWPS na Przystanku Woodstock

Warsztaty kreatywne i ogólnorozwojowe, wykłady, zajęcia taneczne i plastyczne to tylko część atrakcji, które przygotowali dla uczestników Przystanku Woodstock psychologowie, trenerzy oraz studenci z Uniwersytetu SWPS. Już po raz siódmy...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 15-07-2017

Sztuka interaktywna – czyli sztuka komunikowania

Nowe technologie zrewolucjonizowały sztukę. Pozwoliły odbiorcy wejść w rolę współtwórcy dzieła, które zmienia się jego wpływem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie komunikacja, jeden z najważniejszych komponentów sztuki interaktywnej. To właśnie...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 01-07-2017

Drzwi Otwarte w Katowicach

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 29-06-2017

Tytuły VIS nadane

Co roku Uniwersytet SWPS wyróżnia studentów, którzy angażują się w naukę i działalność na rzecz uczelni oraz jej otoczenia. Dlatego też 20 czerwca 2017 r. komisja ds. Very Important Student...

Czytaj więcej

Katowice 27-06-2017

Jak być skutecznym?

Powszechnie wiadomo, że jedni są bardziej skuteczni, inni mniej. Czasem brakuje nam motywacji by wytrwać w działaniu, a słomiany zapał bierze górę. Pojawia się więc pytanie, dlaczego tak się dzieje?...

Czytaj więcej

Katowice 22-06-2017

Zmotywowani do rozwoju

Praca nad własnym rozwojem nie należy do najłatwiejszych. Kto z nas nie doświadczył słomianego zapału? Zdarza się też, że pełni entuzjazmu zabieramy się do pracy, lecz wraz z upływem czasu...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 20-06-2017

Otwarty Dialog – dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?

Osoby doświadczające kryzysu psychicznego często muszą się mierzyć nie tylko ze swoją chorobą, lecz także mało przyjaznym systemem poradnictwa instytucjonalnego. Zawodzi komunikacja między pacjentem a pracownikiem instytucji pomocowej, a to...

Czytaj więcej

Katowice 20-06-2017

Komunikacja w związku

Bez wątpienia relacje między rodzicami wpływają na całą rodzinę. Bliskość, szacunek i wzajemne zrozumienie uczą najmłodsze pokolenie i pokazują, jak można budować w przyszłości własny związek. Dlatego czerwcową Strefę Rodzica...

Czytaj więcej

Katowice 12-06-2017

Strefa Psyche Ekstra w Krakowie

W jaki sposób lepiej poznać człowieka? Czy zgłębienie problematyki mózg a umysł pozwala zrozumieć ludzką złożoność? Dlaczego zachowujemy się w określony sposób? Skąd biorą się zaburzenia na tle seksualnym? Co...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic 07-06-2017

Zdrada o zdradzie – czyli spojrzenie psychoterapeuty na problem niewierności

Na początku jest wzajemna fascynacja i namiętność granicząca z obsesją na punkcie drugiej osoby. Partnerzy nawet nie wyobrażają sobie, że mogliby dopuścić się zdrady. A jednak w niektórych związkach, szczególnie...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic 07-06-2017

Filmowe Psycho-Tropy – warsztat i pokaz filmu „Forrest Gump”

Filmowe Psycho-Tropy to cykl edukacyjny skierowany do wszystkich, którzy interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. W czerwcowej odsłonie cyklu widzowie zobaczą „Forresta Gumpa” w reżyserii Roberta Zemeckisa. To film, który już...

Czytaj więcej