logo uswps nazwa 3

Katowice

Psychologia, a może psychokryminalistyka? Uczestnicy lipcowych Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS będą mieli okazję poznać nie tylko ofertę uczelni i jej infrastrukturę, lecz także szczegółowe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany międzynarodowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach oraz do rozmowy z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Wstęp wolny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Drzwi Otwarte

lipiec1 2017

Katowice

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS rozpoczną się o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą wykładowcy Wydziału Zamiejscowego w Katowicach oraz pracownicy administracyjni i studenci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane pytania.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie SWPS będą mogły wziąć udział w tzw. SWPS Tour. Podczas zwiedzania uczelni studenci Uniwersytetu SWPS pokażą sale, laboratorium oraz sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Na miejscu będzie dostępny koordynator ds. osób niepełnosprawnych, który opowie o możliwościach studiowania. Kandydaci będą mogli zobaczyć również miejsca, w których nasi studenci chętnie spędzają czas.

Program

10.00 – przywitanie uczestników przez władze uczelni | aula

10.15 – wykład z zakresu psychologii | aula

11.15 – wykład z zakresu psychokryminalistyki | aula

12.00-12.30 – SWPS Tour oraz przerwa kawowa

12.30-14.00 - warsztaty psychologiczne (brak miejsc)

14.00 – zakończenie Drzwi Otwartych oraz rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

PSYCHOLOGIA KLINIACZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

12.30 – warsztat | sala 203 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

12.30 – warsztat | sala 204 (brak miejsc)

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ORGANIZACJACH

12.30 – warsztat | sala 111 (brak miejsc)

Psychologia - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Psychokryminalistyka - studia I stopnia
21 kierunków studiów podyplomowych

Sprawdź ofertę studiów Uniwersytetu SWPS w Katowicach » 

Opisy wykładów i warszatów


Płeć, kultura i odporność psychiczna

Kluczem do odporności psychicznej jest sposób podejścia do trudnych sytuacji, wewnętrzna siła i determinacja do pokonywania przeciwności losu. Bywa, że na drodze tej wewnętrznej siły stają społeczne przekonania dotyczące tego, jak powinniśmy reagować, w tym jak powinniśmy reagować jako kobiety i mężczyźni. Skutkiem bywają wewnętrzne konflikty i kryzysy.

Wykład poświęcony będzie rozumieniu tego, czym jest psychiczna odporność - jakie są jej składniki oraz temu jak w perspektywie współczesnych zmian kulturowych dotyczących ról kobiecych i męskich młodzi dorośli adaptują się do wymagań sytuacji zewnętrznych.

Wsparciem dla poruszanych treści będą wyniki badań z zakresu psychologii klinicznej nad sposobami radzenia sobie z sytuacją psychicznego kryzysu i doświadczeniem pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy i jak społeczne oczekiwania dotyczące płci wyznaczają sposoby radzenia sobie w gąszczu codziennych wyzwań – tych mniejszych i tych wielkich. Podejmiemy się także próby poszukiwania sposobów na wzmacnianie i utrzymywanie psychicznej odporności w zgodzie z podejściem, że to człowiek konstruuje wiedzę o sobie, a także swoją społeczno-kulturową rzeczywistość.

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz - psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej.


Strach ma wielkie oczy” czyli czy powinniśmy bać się przestępczości?

„Czy obawiasz się tego, że możesz stać się ofiarą przestępstwa?” Jeśli na to pytanie odpowiedziałeś/-aś twierdząco, to podobnie jak blisko 40% dorosłych Polaków towarzyszy Ci lęk przed przestępczością.

Nic w tym zaskakującego – o tym, że powinniśmy się bać niemal codziennie przekonują nas politycy i media. Coraz częściej obserwujemy w przestrzeni publicznej przykłady występowania tzw. paniki moralnej – zjawiska nagłego rozprzestrzeniania się nieuzasadnionego lęku społecznego spowodowanego rzekomo nadzwyczajnym zagrożeniem dla społecznie istotnych wartości.

Czy rzeczywiście powinniśmy bać się przestępczości? Badania naukowe – paradoksalnie – wskazują, że strach przed przestępczością ma nie do końca jednoznaczny związek ze zjawiskiem, które ma go wywoływać. Fakt, że trudno o prostą zależność przyczynową między przestępczością i strachem przed nią, nie oznacza jednak, że strach przed przestępczością jest zjawiskiem irracjonalnym. Konsekwencje strachu przed przestępczością są jak najbardziej realne.

Czym jest strach przed przestępczością? Co sprawia, że niektórzy obawiają się przestępczości bardziej niż inni? Jak wykorzystywany jest strach przed przestępczością przez polityków? Jak walczyć ze strachem przed przestępczością? Odpowiedź na te i inne pytania padną podczas wykładu.

dr Joanna Kabzińska  - psycholog i prawnik, wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracowniczka Katedry Socjologii UJ i członek zespołu w projekcie "Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie" realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki psychologii i prawa, psychologii zeznań świadków, pomyłek sądowych, stresu zawodowego w służbach mundurowych, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast i prewencji kryminalnej. Kierownik grantu "Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Autorka publikacji krajowych i zagranicznych.


Samokontrola - czemu zawsze jest jej za mało i co można z tym zrobić 

Problemy z samokontrolą dotyczą nie tylko osób borykających się z uzależnieniami, nadmiernie rozhamowanych, czy nie potrafiących panować nad swoimi emocjami.

Wszyscy zdajemy sobie do pewnego stopnia sprawę, że nasze szczęście i poczucie spełnienia zależy do pewnego stopnia od tego, czy jesteśmy w stanie konsekwentnie realizować długoterminowe cele. To może być osiągnięcie wykształcenia, utrzymanie dobrej formy fizycznej, dieta, gromadzenie oszczędności, rozwój kariery zawodowej, albo bycie partnerem lub przyjacielem, na którym można polegać i któremu można zaufać.

Chociaż czasem z trudem przyznajemy się do innych trudności natury psychicznej, prawie każdy przyzna, że bardzo chciałby być w stanie bardziej wytrwale realizować rozmaite długoterminowe cele. Zdarza się, że za trudności w realizacji długoterminowych celów obwiniamy brak "silnej woli", albo "lenistwo".

Niestety, stwierdzenie, że brakuje nam silnej woli, albo, że jesteśmy zbyt leniwi, to tylko inna nazwa nadana temu samemu zjawisku - takie stwierdzenie niczego nie tłumaczy i nie dostarcza wskazówek, co zrobić, żeby było lepiej.

Dzięki licznym badaniom wiemy już co nieco na temat kluczowych mechanizmów samokontroli. Okazuje się, że do pewnego stopnia długoterminowe cele muszą być trudne w realizacji dla wszystkich celowo działających żywych organizmów, a nawet systemów sztucznych, nie tylko dla ludzi, ale również dla gołębi, szczurów, ślimaków, czy autonomicznej sztucznej inteligencji.

Warsztaty będą poświęcone próbie odpowiedzi na dwa pytania - na czym polega problem samokontroli i co można zrobić, żeby sobie z nim częściowo poradzić. Współczesna psychologia nie oferuje oczywiście technik gwarantujących utrzymanie diety albo zerwanie z nałogami, ale dostarcza pewnych cennych wskazówek, a ponieważ to właśnie psychologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się problemem samokontroli w zachowaniu, lepszych wskazówek nie uzyskamy.

dr Borysław Paulewicz - wykładowca Uniwersytetu SWPS, specjalizujący się w obszarach: psychologii poznawczej, statystyki i metodologii. Od kilku lat prowadzi badania dotyczące poznawczych mechanizmów/korelatów emocji, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń emocjonalnych.


Psycholog, seksuolog jako biegły sądowy

Na czym polega praca psychologa i seksuologa jako biegłego sądowego? Czy pedofilie można wyleczyć? Dlaczego ludzie popełniają przestępstwa? Jak znaleźć sprawcę? Jedną z najintensywniej eksploatowanych dziedzin nowoczesnej psychologii jest psychologia sądowa. Specjaliści z tego zakresu na całym świecie pracują na zlecenie wymiaru sprawiedliwości, wspierając swą wiedzą organa ścigania, uczestnicząc w wielu procedurach na wszystkich etapach postępowań sądowych. Praca z tak delikatnym materiałem, jakim są ludzki intelekt i emocje oraz opiniowanie w tak ważnych dla naszego życia sprawach, jakich dotyczą podejmowane przez sąd decyzje stwarza rozliczne, nieraz trudne do rozstrzygnięcia problemy natury etycznej, z którymi niejednokrotnie przychodzi się zmierzyć psychologowi sądowemu.

Podczas warsztatu uczestnicy dostaną odpowiedzi na powyższe pytania. Prześledzimy również bieg zdarzeń zbrodni, zasięgniemy do opiniodawstwa sądowego, a także porozmawiamy o zastosowaniu wiedzy psychologicznej w sprawach karnych i sądowych.

mgr Aleksandra Żyłkowska - psycholog, edukatorka seksualna i stażystka w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Od trzech lat pracuje w projekcie Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS, prowadząc warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła w szkoleniu American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists – „Ultimate SAR Experience: Sexual Attitude Reassessment & Restructuring”.


Autoprezentacja, czyli sztuka wywierania wrażenia na ludziach

W dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces w biznesie, niezbędnym wydaje się odpowiedni sposób prezentacji samego siebie. Słyszymy często, by po prostu „być sobą”. Ale którym sobą? Inaczej zachowujemy się wówczas, gdy nikt nas nie obserwuje, a inaczej gdy jesteśmy obserwowani. Jeszcze inaczej, kiedy wiemy, że jesteśmy oceniani, a ocena ta może wpłynąć na naszą przyszłość.

Co robić? Z pomocą przychodzi psychologia biznesu, która przekonuje, że odpowiedniej autoprezentacji można się po prostu nauczyć. Podczas szkolenia poznasz różnorodne techniki autoprezentacji, kontekst społeczny zachowań autoprezentacyjnych oraz konsekwencje wynikające z autoprezentacji.

Kamil Zieliński – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS, certyfikowany trener i terapeuta EEG-Biofeedback. Aktualnie w trakcie szkolenia socjoterapeutycznego, rekomendacji trenerskich II stopnia PTP i podyplomowych studiów pedagogicznych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS prowadząc zajęcia psychologiczne dla uczniów szkół średnich. W Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju współprowadzi zajęcia psychorozwojowe dla dzieci. W prywatnym gabinecie udziela pomocy psychologicznej i prowadzi terapię EEG-Biofeedback. Jego główne zainteresowania zawodowe to psychologia rozwojowa, wychowawcza, zaburzenia spektrum autyzmu oraz styk psychologii z polityką społeczną.

[Form Drzwi_otwarte_1072016_Katowice not found!]

Termin i miejsce

1 lipca 2017 r. godz. 10.00-14.00
Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska 
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

 

Drukuj

 

Aktualności z Katowic

Aktualności z Katowic 30-04-2018

Nabór na specjalizację w psychologii klinicznej

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 11-05-2018

Architektura – nowość w ofercie School of Form Uniwersytetu SWPS

Architektów jutra kształcimy już dziś. W poznańskiej School of Form Uniwersytetu SWPS ruszyła rekrutacja na nowy inżynierski kierunek – architekturę. „Przemiany społeczne sprawiają, że dotychczasowe narzędzia projektowania już nie wystarczają...

Czytaj więcej

Granty 21-05-2018

Ponad 4,3 mln z NCN na projekty naszych naukowców

Czy można poznać przyczyny prokrastynacji? Na ile wiąże się ona z ludzką impulsywnością? Czy chwilowe odwracanie uwagi od zadania powoduje, że cele ulatują z pamięci? Jak osoby z autyzmem postrzegają...

Czytaj więcej

Katowice 24-05-2018

Gdzie aniołowie boją się stąpać?

Przemoc wydaje się zjawiskiem tajemniczym, słabo poznanym. To jednak tylko pozory. Podczas nadchodzącej Strefy Psyche Roman Pryjomko opowie jak zapobiegać przemocy, rozpoznawać sygnały ostrzegawcze oraz analizować czynniki ryzyka. Uczestnicy będą...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 02-06-2018

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej

Konferencje 07-06-2018

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy...

Czytaj więcej

Katowice 11-06-2018

Samobójstwa w więzieniach: badania, polityka i praktyka

Wyniki badań prowadzonych w 24 wysoko rozwiniętych krajach w latach 2011-2014 i opublikowanych w piśmie naukowym Lancet w grudniu 2017 uświadamiją, że liczba samobójstw w więzieniach sięga prawie tysiąca incydentów...

Czytaj więcej

Katowice 14-06-2018

Prywatną detektyw być

Na czym polega praca prywatnego detektywa? Jakimi sprawami zajmuje się na co dzień? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonywać ten zawód? Istnieje dużo mitów na ten temat. Podczas spotkania Aneta Nowak...

Czytaj więcej

Konferencje 19-11-2018

Ciemna liczba przestępstw – stare typy przestępstw, nowe metody wykrywania

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Katowic

Aktualności z Katowic 19-05-2018

„Śniadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym pędzie nie dostrzegamy, jak wielką wartością jest kontakt z naturą. Czasem warto zwolnić, pokontemplować otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się tym, co tu i teraz. Idealną do tego okazją...

Czytaj więcej

Katowice 17-05-2018

Wstęp do user experience design

Co jest obecnie najcenniejszą umiejętnością projektanta stron internetowych? Znajomość user experience design! Pod tą nazwą kryje się projektowanie doświadczeń użytkownika, tak aby korzystanie z produktu wzbudzało w nim pozytywne odczucia...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 16-05-2018

Filmowe Psycho-tropy z Uniwersytetem SWPS

Filmowe Psycho-tropy to cykl edukacyjny, który współorganizujemy z katowickim Kinem Kosmos. Jest on skierowany do tych osób, które interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Tegoroczna, trzecia z rzędu, odsłona tej inicjatywy...

Czytaj więcej

Katowice 10-05-2018

Psychologia sali sądowej – winny czy niewinny?

Mimo że w mediach pojawia się coraz więcej doniesień o gwałtach i przestępstwach na tle seksualnym, to wyroków w tych sprawach zapada mniej niż niemal we wszystkich innych przypadkach. Podczas...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 10-05-2018

II Ogólnopolski Zjazd Kół Nauk Psychologicznych

„Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy” – a w zrozumieniu motywów postępowania aktorów pomaga fascynująca dziedzina wiedzy, jaką jest bez wątpienia psychologia. Studenci, którzy na...

Czytaj więcej

Katowice 08-05-2018

Psychologia gangów

Istnieje dużo mitów na temat funkcjonowania gangów oraz przynależności do nich. W filmach i książkach przedstawiane są więc obrazy, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Podczas wykładu profesor Daniel Boduszek...

Czytaj więcej

Katowice 26-04-2018

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży a nowe media

Poza oczywistymi zaletami internetu, doskonale wiemy, że istnieje jego ciemna strona, a synonim 'w sieci' nabiera nieco mroczniejszego wymiaru. Obok wartościowych i potrzebnych informacji możemy znaleźć w sieci niewłaściwe treści...

Czytaj więcej

Katowice 19-04-2018

Krytyczne myślenie w dobie postprawdy

Prawda i postprawda. Fakty i faktoidy - codziennie nieświadomie konsumujemy setki informacji. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania sięgamy po pomoc internetowej wyroczni. Google zasypuje nas treściami z rozlicznych...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 17-04-2018

Awanse naukowe – 33 doktorów i 6 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 17 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 33 doktorów i 6 doktorów habilitowanych...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 16-04-2018

Studia na Uniwersytecie SWPS - spotkanie online

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Konferencje 13-04-2018

Languages & Emotions – Języki i emocje, Katowice 2018

Jak porozumiewać się w więcej niż jednym języku? Z czym wiąże się wielojęzyczność? Jak wychować dwujęzyczne dziecko w Polsce? Jak dobrze zdiagnozować i prowadzić terapię mutyzmu wybiórczego, autyzmu lub jąkania?...

Czytaj więcej

Konferencje 12-04-2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe Psycho-Tropy”

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 10-04-2018

„Nigdy cię tu nie było” – pokaz filmu oraz dyskusja

Thriller o zemście z hipnotyzującą muzyką Radiohead w tle. Gdy wymiar sprawiedliwości zawodzi, do akcji wkracza Joe, były agent do spraw specjalnych. Widział i przeżył wiele złego, chciałby wreszcie usunąć...

Czytaj więcej

Katowice 29-03-2018

Porażka drogowskazem do sukcesu

Czy gorzki smak porażki może zmienić się w słodki smak sukcesu? Tylko jeśli w sytuacji kryzysowej uruchomimy nasze zasoby energii i kreatywności. Jak konstruktywnie konfrontować się z niepowodzeniami? Jak nadać...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 22-03-2018

Bezpieczeństwo i intymność w dobie #metoo

Marzec często jest kojarzony z Dniem Kobiet. Słusznie, bo to doskonały dzień na mówienie nie tylko o tym, co przyjemnie, ale także o tym, co ważne i niełatwe, a niezwykle...

Czytaj więcej

Katowice 22-03-2018

Opieka nad rodzicami w wieku podeszłym

Kiedy muszę być rodzicem własnego rodzica? Czy i jak dostosować swoje życie do tego wyzwania? Co to jest syndrom wypalenia opiekuna? O psychologii starzenia się i opiece nad własnymi rodzicami...

Czytaj więcej

Aktualności z Katowic 21-03-2018

Spotkania z nauką. Psychologia

Dawniej stanowiła nieco młodszą siostrę filozofii. Dziś jest obecna w szeroko rozumianej humanistyce. Psychologia. Jej echa odnajdziemy w socjologii, politologii, biologii. Bez niej nawet nowe technologie, którym, zwłaszcza w ostatnim...

Czytaj więcej

Katowice 13-03-2018

Czy istnieje językowy odcisk palca?

Pogróżki, anonimy, donosy… Autorzy zastraszających wiadomości, podobnie jak cyberstalkerzy, stopniowo przestają być bezkarni. Ich śladami ruszają nie tylko policjanci, ale także specjaliści od badania języka tekstów i tworzenia profili językowych...

Czytaj więcej