logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Śniegulska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
czarny

dr

Magdalena Śniegulska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk. Zajmuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży, zaburzeniami zachowania i interwencją kryzysową. Naukowo interesuje się psychologią zdrowia oraz neuropsychologią.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek-założyciel i wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”.

Prowadzi konsultacje w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS, gdzie pracuje z młodzieżą i dziećmi oraz z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych. Zajmuje się również diagnozą ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego) i identyfikowaniem indywidualnych zasobów oraz ewentualnych obszarów problemowych w funkcjonowaniu młodego człowieka. Pisze teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia poświęcone takim zagadnieniom, jak wywiad psychologiczny, umiejętności psychologiczne, psychologia rozwoju.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Dzieci i młodzież
  • Psychologia rozwoju
  • Problemy wychowawcze
  • Rodzice

Materiały Wideo

Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci

.
 

Materiały Audio

Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci