Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Małgorzata Gamian-Wilk

Instytut Psychologii
Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
Wydział Psychologii we Wrocławiu
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się tematyką mobbingu w miejscu pracy oraz ostracyzmu. Bada m.in. jak ludzie radzą sobie z wykluczeniem i jakie strategie podejmują, a także jakie są konsekwencje wykluczenia i mobbingu. Analizuje również źródła i konsekwencje mobbingu w pracy.

Autorka licznych artykułów i książek na temat uwarunkowań manipulacji i uległości na techniki wpływu społecznego, mobbingu i wykluczenia społecznego, m.in.: Mobbing w miejscu pracy: uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi, PWN, 2018, z K. Madeją-Bien Ostracism in the workplace, w: L. Keashly i S. Tye-Williams (red.) Handbook of Workplace Bullying, Emotional Abuse and Harassment, New York: Springer, 2019, z A. Podsiadły Personality traits as predictors or outcomes of being exposed to bullying in the workplace, „Personality and Individual Differences” 115(1), 2017 czy Does bullying increase compliance?, „Social Influence” 8(2-3), 2013.

Należy do European Association of Social Psychology, International Association on Bullying and Harassment at the Workplace oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, pracy psychometrycznej, a także psychologii ostracyzmu i mobbingu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

    • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni