logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Małgorzata Kłos
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Skandynawistyki
bio malgorzata klos

dr

Małgorzata Kłos

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Skandynawistyki
koordynator specjalności Filologia szwedzka, norweska i skandynawska na kierunku Filologia

Dla mediów

Profil naukowy

Skandynawistka, anglistka, językoznawczyni. Naukowo zajmuje się przede wszystkim językoznawstwem historycznym, semantyką i leksyką oraz szeroko rozumianymi zależnościami między językiem i kulturą, w tym zwłaszcza kwestią tabuizacji i eufemizacji. Interesuje ją to, w jaki sposób język odzwierciedla, ale też generuje zmiany społeczne i kulturowe. Bada tabu językowe, szczególnie to, jak radzą sobie z nim użytkownicy języka, oraz skandynawską poprawność polityczną, uchodzącą za nad wyraz „bezwzględną”.

Tłumaczy też literaturę szwedzką, m.in. powieści Håkana Nessera.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z gramatyki praktycznej i opisowej, pisania i przekładu, tendencji rozwojowych języków skandynawskich.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Język a kultura
  • Tabuizacja i eufemizacja
  • Polityka językowa
  • Etyka języka
  • Poprawność językowa

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni