logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Marek Drogosz
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO Marek Drogosz

dr

Marek Drogosz

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się stereotypami, narracjami, tożsamością społeczną, dehumanizacją, modelowaniem procesów poznawczych i społecznych. Naukowo interesuje się również kreatywnością i skutecznością reklamy.

Jest autorem wielu artykułów dotyczących poznania społecznego i osobowości, redaktorem prowadzącym publikacji „Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają” (2005) i współredaktorem książki „Poza stereotypy: Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych” (2012).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, poznania społecznego, programowania eksperymentów oraz seminaria magisterskie i treningi kreatywności.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia osobowości
  • Stereotypy
  • Komunikacja społeczna
  • Tożsamość społeczna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni