logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Marlena Banasik
Katowice
Nauki o kulturze fizycznej Psychologia
Instytut Psychologii ,
czarne

dr

Marlena Banasik


Instytut Psychologii
adiunkt

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuję się badaniem powiązań między psychopatią i przestępczością oraz uwarunkowaniami popełniania przestępstw. Aktualnie skupia się na realizacji projektu poświęconego opracowaniu procedur oceny prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego w populacji klinicznej i penitencjarnej w oparciu o specjalistyczne narzędzia powstałe w nurcie SPJ (Structured Professional Judgement).

Realizuje post-doc w projekcie „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności” pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Gierowskiego, finansowanym ze środków NCN.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia sądowa
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia penitencjarna
  • Ocena ryzyka przemocy
  • Zarządzanie ryzykiem przemocy
  • Zaburzenia osobowości
  • Psychopatia
  • Przestępczość

Informacje prasowe