logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Marta Witkowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie
Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi,
czarne

dr

Marta Witkowska

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi
Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka społeczna, prowadzi badania nad językiem sprawczości i meta-percepcją dyskryminacji. W Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS bada język sprawczości – społeczny odbiór i oddziaływanie tych środków wyrazu, które są kojarzone ze sprawczością. Interesuje się także zjawiskiem meta-percepcji dyskryminacji.

Doktorat z psychologii społecznej uzyskała w Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmowała się projektami naukowymi z pogranicza psychologii politycznej i relacji międzygrupowych. Jej badania wykazały wpływ percepcji społecznej w zakresie moralności na postawy i zachowania międzygrupowe w rejonach pokonfliktowych.

Autorka licznych artykułów, m.in.: z Beneda, M., Čehajić-Clancy, S., Bilewicz, M. Fostering Contact After Historical Atrocities: The Potential of Moral Exemplars, „Political Psychology” 40 (3) (2019), z Bilewicz, M., Pantazi, M., Gkinopoulos, T., Klein, O. Traumatic Rift: How Conspiracy Beliefs Undermine Cohesion After Societal Trauma?, „Europe's Journal of Psychology”, 15 (1) (2019), z Bilewicz, M., Stefaniak, A., Hansen, K. Language of Responsibility. The Influence of Linguistic Abstraction on Collective Moral Emotions, „Psychology of Language and Communication” 21,1 (2017).

Autorka rozdziałów w monografiach naukowych, m.in.: z Bilewicz, M., Frische, I., Barth, M., Babińska, M. Motivated Histories: How Visions of National past Reflect Human Motivations in Poland and Germany, w: Mukherjee S., Salter P. S. (red.), History and Collective Memory from the Margins: A Global Perspective, Nowy Jork: Nova Science Publishers Inc. (2019), z Winiewski, M., Beneda, M., Ambrosewicz-Jacobs, J., Who was the Victim and Who was the Saviour? The Holocaust in Polish Identity Narratives, w: Pearce A. (red.), Remembering the Holocaust in educational settings, Nowy Jork: Routledge, Taylor & Francis Group (2018), ze Stefaniak, A., Malinowska, K., Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny – wyniki Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2017, w: Stefaniak A., Winiewski M. (red.), Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej, Warszawa: Liberi Libri (2017).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztat: efekt sprawowania i podlegania władzy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego.

Dla mediów

Informacje prasowe