Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szkoła przetrwania

Jak budować odporność psychiczną w systemie edukacji?

O konferencji Zapisz się

Trzecia konferencja z cyklu Dziecko-Nastolatek-Dorosły

 

Kogo zapraszamy:

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów i doktorantów, rodziców dzieci w wieku szkolnym i nastolatków, nauczycieli oraz psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów pracujących z dziećmi i młodzieżą

Język wydarzenia: polski

Szkoła Przetrwania

O konferencji

Ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla polskiego systemu edukacji, który już wcześniej borykał się z różnymi brakami i nieprawidłowościami. Pandemia, zdalne nauczanie, wojna tuż za naszą wschodnią granicą oraz konieczność integracji osób z doświadczeniami uchodźczymi dodatkowo obciążyły nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim samych uczniów. Całą sytuację pogarsza ograniczony dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej. Nasze szkoły stały się areną walki o przetrwanie.

Czas się zatrzymać i poważnie zastanowić nad kondycją, w jakiej znajduje się nie tylko sam system edukacji, ale też każda osoba z nim związana. Taki cel postawiliśmy sobie organizując konferencję naukową "Szkoła przetrwania. Jak budować odporność psychiczną w systemie edukacji?". Będzie to nie tylko przegląd i ocena aktualnej sytuacji, ale przede wszystkim szansa na wymianę doświadczeń i pomysłów na działania naprawcze.

W gronie badaczy i ekspertów będziemy dyskutować m.in. o:

 • formach wsparcia zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzieci i nastolatków, a także dorosłych – nauczycieli i rodziców,
 • bieżącej sytuacji w kraju i kondycji psychicznej uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • kierunkach wspierania wszystkich osób zaangażowanych w edukację,
 • sposobach budowania zasobów systemu edukacji.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Stacjonarnie spotkamy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a transmisja wydarzenia odbędzie się na uniwersyteckim kanale Youtube. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

"Szkoła przetrwania. Jak budować odporność psychiczną w systemie edukacji?" to kolejne wydarzenie z cyklu „Dziecko → Nastolatek → Dorosły”.

Program konferencji

 1. Otwarcie konferencji

   

  dr hab. Jarosław Michałowski, Dziekan Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS
 2. Co wiemy o naszych dzieciach?
  Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  Jak polskie dzieci przeżyły pandemię? Jak się teraz czują, co przeżywają, z czym się mierzą? Ilu z nich doświadcza przemocy, czy to ze strony dorosłych, czy też rówieśników? Co robią online? Jak się czują w szkole? Jaka jest sytuacja ukraińskich dzieci, które wraz ze swoimi opiekunami znalazły schronienie w Polsce? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć na bazie wniosków z raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce „Dzieci się liczą 2022”, wydanego przez Fundację Dajemy Dzieci Siłę. Raport powstał dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 3. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
  Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  Zakładamy, że dzieciństwo to czas beztroski, tymczasem dzieci muszą sobie radzić z wieloma trudnościami w domu, szkole i kontaktach z rówieśnikami. Chcielibyśmy uzbroić je w tarczę ochronną, która pozwoli im przetrwać w tym niepewnym i zmiennym świecie. Taką tarczą jest odporność psychiczna. Ale co to właścwie znaczy być odpornym psychicznie? Czym jest nasz „psychiczny układ odpornościowy”? Jakich „witamin” potrzebuje, by skutecznie nas chronić? Wystąpienie będzie próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.

 4. Uzależnienie od uczenia się jako efekt prób adaptacji do patologicznego systemu edukacji
  dr Paweł Atroszko, Uniwersytet Gdański

  Ponad dekada badań nie pozostawia złudzeń, że uczenie się może się przerodzić w kompulsję i być uzależnieniem o poważnych negatywnych konsekwencjach dla zdrowia psychicznego, fizycznego, funkcjonowania społecznego, a także dla samego procesu nabywania wiedzy i umiejętności przez uczniów i studentów. Kluczowe w rozwoju uzależnień są systemy wzmocnień, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Organizacja systemu edukacji jest niemal doskonale skonstruowanym środowiskiem, które sprzyja rozwojowi kompulsji uczenia się wśród młodych ludzi próbujących się dostosować do jego wymagań. Presja ze strony rodziców, nauczycieli, szkół, a także rówieśników połączona z bardzo ograniczonym wsparciem i brakiem systemu rozwoju kompetencji społecznych oraz emocjonalnych sprawia, że wśród młodzieży uzależnienie od uczenia się jest powszechniejsze niż pozostałe rodzaje uzależnień. W wystąpieniu omówiona zostanie rola systemu edukacji w uzależnieniu od uczenia się i możliwe rozwiązania prewencyjne.

 5. Rezyliencja w szkole. Jak budować zasoby i odporność psychiczną nauczycieli?
  dr Aleksandra Dopierała, Uniwersytet SWPS

  Przed nauczycielami stawiamy wielkie wyzwanie. Powinni być ekspertami z danej dziedziny, wiedzieć jak uczyć uczniów w różnym wieku i z różnorodnymi potrzebami, odpowiadać na te potrzeby, nauczać i wspierać uczenie się w grupie – a wszystko to w tym samym czasie. Te wymogi w połączeniu z warunkami pracy nauczycieli sprawiają, że odporność psychiczna (rezyliencja) jest im niezbędna. Dodatkowo badania naukowe wskazują na związki odporności psychicznej nauczycieli nie tylko z efektywnością ich pracy, ale także z zaangażowaniem i osiągnięciami edukacyjnymi uczniów. Czym jest rezyliencja i od czego zależy? Jaki wpływ ma nauczyciel na budowanie własnych zasobów? Czy i w jaki sposób inne osoby pracujące w szkole oraz rodzice mogą wspierać odporność psychiczną nauczycieli? O co zadbać w systemie edukacji, żeby tę odporność budować? Wystąpienie będzie oparte na doniesieniach naukowych i praktycznych przykładach z Polski i Norwegii.

 6. Jak budowanie talentów i mocnych stron wspiera odporność psychiczną dyrektorów i nauczycieli
  Renata Gut, Instytut Talentów

  Podczas wystąpienia zdefiniujemy obszary budowania samoświadomości w dyscyplinie zarządzania sobą. Zostaną zaprezentowane dwa modele wspierające budowanie wiedzy i doświadczeń i wpływające pozytywnie na budowanie odporności psychicznej dyrektora szkoły i nauczycieli – model człowieka (umysł, emocje, ciało, duch, relacje) oraz model zarządzania sobą na Zielonej Ścieżce. Omówimy filozofię Instytutu Gallupa, polegającą na budowaniu siebie, swojego życia oraz rozwoju osobistego i zawodowego na talentach i mocnych stronach. Przedstawimy talentowy model Mapy Siebie i Mapy Zespołu. Zaprezentujemy najlepsze praktyki i doświadczenia wdrażania tej filozofii w polskiej edukacji realizowane przez autorkę wystąpienia od 30 lat w Polsce i na świecie.

 7. Przerwa obiadowa
 8. Zmiana zaczyna się w nas, czyli jak budować szkołę przyjazną dziecku pomimo systemu
  Agnieszka Jankowiak-Maik, babkaodhisty.pl

  Jak powiedział światowej sławy specjalista w dziedzinie edukacji, Ken Robinson: "Jeśli jesteś nauczycielem, to dla Twoich uczniów Ty jesteś systemem". W czasie wystąpienia poruszone zostaną tematy związane z jednostkowym wpływem nauczycielki/nauczyciela na szkołę, przykłady dobrych praktyk w zakresie m.in. form, metod i środków stosowanych na lekcjach, budowania kultury szkoły oraz relacji z młodymi ludźmi.

 9. Czy w chorym systemie edukacji można budować odporność psychiczną uczniów i uczennic?
  Anna Schmidt-Fic, nauczycielka i aktywistka edukacyjna

  Czy dobrostan uczniów i uczennic powinien być w szkole priorytetem? Jak traktuje to obecny system edukacji? Jaką rolę w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla uczniów i uczennic pełnią nauczyciele i nauczycielki? Czy w złym systemie autonomia nauczycieli może być szansą dla uczniów? Czy można należycie zadbać o dobrostan uczniów i uczennic, nie dbając o dobrostan nauczycielek i nauczycieli? Wystąpienie będzie próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.

 10. Przerwa
 11. Dzieci z doświadczeniem wojny i uchodźstwa w szkole. Jak rozumieć emocje i potrzeby, jak wspierać integrację
  Anna Huminiak

  Polska i Ukraina – kraje sąsiadujące, ale czy podobne? Porozmawiamy o tym, co nie jest oczywiste w procesie włączania dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu edukacji. Omówimy doświadczenie migracji, uchodźstwa, wejście do nowej kultury, czyli czynniki, które mają wpływ na dobrostan młodych ludzi. Przyjrzymy się temu, jak doświadczenie szoku kulturowego może wpływać na możliwości uczenia się. Poruszymy także temat emocji dzieci i młodzieży polskiej wobec sytuacji wojny w Ukrainie i uchodźstwa. Zastanowimy się, jak ułatwić szkolną integrację dzieci z doświadczeniami uchodźczymi oraz jak przygotować się do pracy z dzieckiem dwujęzycznym i dwukulturowym.

 12. Wsparcie w budowaniu odporności psychicznej ucznia z doświadczeniem neuroróżnorodności
  Robert Adamczyk, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

  Stres generowany przez wyzwania, jakie stawia przed osobą neuroróżnorodną środowisko szkolne i rówieśnicze, może w sposób znaczący przyczynić się do spadku jej odporności psychicznej, co przekłada się na jej codzienne funkcjonowanie. Teoretycznym punktem wyjścia dla praktycznych rozważań i inspiracji do poszukiwania metod wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem różnorodności, zarówno w środowisku szkolnym jak i domowym, będzie model odporności psychicznej 4C: Control, Commitment, Challenge, Confiedence (P. Clough, D. Strycharczyk).

 1. Otwarcie konferencji

   

 2. Od czego zależą wyniki w nauce? Indywidualne i sytuacyjne determinanty skutecznego uczenia się
  prof. Anna Ziółkowska, Uniwersytet SWPS

  Celem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie zawarte w jego tytule. Przedmiotem rozważań będzie też pytanie, kto i kiedy uczy dzieci jak się uczyć. Omówione zostaną determinanty skutecznego uczenia się, najczęstsze błędy popełniane przez uczniów oraz sposoby wspierania dzieci w procesie uczenia się.

 3. Jak przetrwać okres dojrzewania nastolatków – o budowaniu zasobów i odporności psychicznej rodziców
  Magdalena Heimrath, Uniwersytet SWPS, nauczycielka, doradczyni zawodowa, coach

  Aby skutecznie wesprzeć młodych ludzi w niełatwym okresie dojrzewania, warto zacząć od siebie. Bazując na własnych doświadczeniach jako nauczycielki, mamy, ale przede wszystkim doradczyni zawodowej, podpowiem: jak zadbać o własne zasoby i dobrostan; jak rozmawiać z dziećmi i czego nie mówić lub nie robić, by nasze dziecko do nas wracało; gdzie szukać wsparcia i sprzymierzeńców. Jako coach podzielę się z Państwem szeregiem pytań, które warto zadać sobie, a następnie swojemu nastoletniemu dziecku, by pogłębić relację i być bliżej niego w tym niełatwym czasie.

 4. Wychowanie w dobie smartfonów: fonoholizm, cyberprzemoc, FOMO i inne cyfrowe wyzwania
  Michalina Mruczyk

  Co badania mówią na temat korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów i mediów społecznościowych? Jaki związek mają smartfony z zachowaniami ryzykownymi? Czym jest fonoholizm i po czym poznać nałogowe korzystanie ze smartfona? Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez smartfona i social mediów. W świecie cyfrowym są nasze relacje, życie zawodowe i edukacja, szczególnie po okresie pracy oraz nauki zdalnej w pandemii COVID-19. Dzieci i młodzież widzą, że powszechnie korzystamy z urządzeń elektronicznych, a więc próba stawiania granic i ograniczania czasu przy ekranach może spotykać się z oporem. Prelekcja będzie dotyczyła problemu nałogowego używania smartfonów oraz poszukiwania rozwiązań redukujących lęk przed byciem offline.

 5. „Dajcie mi spokój!” – dlaczego warto wspierać samoregulację dzieci
  dr Jagoda Sikora, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

  Podczas wykładu omówię proces rozwoju samoregulacji u dzieci oraz wyjaśnię, dlaczego warto ją wspierać. Podpowiem też, jak wykorzystać tę wiedzę w domu i szkole. Ponieważ niezwykle ważną rolę w procesie radzenia sobie z emocjami u dzieci odgrywają dorośli opiekunowie, przedstawię skuteczne strategie, które wspierają nie tylko dzieci, ale też rodziców i nauczycieli.

 6. Jesteś kimś więcej niż sumą sukcesów i porażek – jak wspierać poczucie wartości dziecka w kontekście jego wyzwań edukacyjnych?
  Małgorzata Musiał, Dobra Relacja

  Poczucie własnej wartości jest naszym najcenniejszym zasobem, ale jednocześnie jest to zasób narażony na uszczerbek, zwłaszcza w okresie dorastania. Aby go chronić, młodzi ludzie sięgają po rozmaite strategie. Nie wszystkie są dla nas, dorosłych, zrozumiałe i nie wszystkie faktycznie spełniają swoją rolę. Jak więc wesprzeć nastolatka, aby zadbać o jego poczucie wartości i upewnić go, że jest w porządku taki, jaki jest? Że nie musi niczego nikomu udowadniać ani usilnie spełniać niczyich oczekiwań?

 7. Silny rodzic – silne dziecko, czyli jak budować zasoby i odporność psychiczną rodziców i opiekunów w kontekście systemu edukacji
  dr Katarzyna Wiecheć, ŚCZP w Poznaniu, Uniwersytet SWPS

  Rola rodzica/opiekuna i jego odpowiedzialność za edukację podopiecznych w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniła. Tradycyjnie rodzice byli głównie odbiorcami informacji od nauczycieli na temat postępów swoich dzieci w szkole lub mieli ograniczoną rolę w codziennym procesie nauki swojego dziecka. Obecnie oczekuje się od nich znacznie większego zaangażowania w proces edukacji i wychowania. Współpraca między rodzicami a nauczycielami stała się także bardziej technologiczna. Aplikacje mobilne i portale internetowe pozwalają rodzicom na uzyskiwanie informacji na temat postępów dziecka w szkole w czasie rzeczywistym. Umożliwiają też kontakt z nauczycielami i odbieranie powiadomień o zadaniach domowych czy terminach egzaminów. Z jednej strony jest to duże ułatwienie, z drugiej – źródło stresu. Opiekun coraz częściej, poza własną pracą i obowiązkami domowymi, towarzyszy dziecku w obowiązkach szkolnych – wspólnie odrabiając zadania, ucząc do sprawdzianów czy zawożąc na liczne dodatkowe zajęcia. Nierzadko za mocno zestresowanym dzieckiem stoi równie zestresowany i przeciążony rodzic. Pośród tych nowych wyzwań szczególnie ważne jest wyposażanie rodziców i opiekunów w zasoby psychiczne, które pozwolą im sobie z nimi poradzić. Wprowadzenie zdrowych nawyków i strategii radzenia sobie ze stresem może dać rodzicom siłę i pewność siebie w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z systemem edukacji. Dzięki tym strategiom rodzice będą w stanie stworzyć swoim dzieciom środowisko sprzyjające rozwijaniu zdolności i umiejętności, a także budowaniu silnych i trwałych relacji. W wystąpieniu przybliżę najczęstsze wyzwania, przed którymi stają opiekunowie oraz zaproponuję konkretne sposoby rozwijania odporności psychicznej.

 8. Przerwa obiadowa
 9. Do kogo należy moja twarz? O standardach ochrony dzieci na przykładzie zasad ochrony wizerunku
  dr Anna Krawczak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  „W szkole do sali dzieci przyszedł Mikołaj, wszystkie ustawiły się do zdjęcia z nim, ale moje dzieci zostały przez woźną odsunięte na bok. Musiały stanąć z boku i patrzeć. W efekcie nie mają wspólnego zdjęcia ze swoją klasą i Mikołajem”. Tak brzmi fragment cytowanej przez media relacji rodzica, który nie wyraził szkole zgody na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku swoich dzieci. W konsekwencji jego dzieci zostały wykluczone z udziału w wydarzeniu szkolnym. W swoim wystąpieniu zastanowię się nad implikacjami płynącymi z obowiązującej ustawy RODO i nad tym, jak jej zapisy są realizowane na poziomie praktyk instytucjonalnych oraz praktyk rodzicielskich/opiekuńczych. Przede wszystkim jednak rozważę konsekwencje takich praktyk dla podmiotów dziecięcych: ich autonomii, poczucia integralności i prawa do ochrony dóbr osobistych. Czy domyślne jest udostępnianie wizerunku dzieci, czy przeciwnie – blokowanie dostępu do niego? Czy i jakie praktyki dorosłych chronią dzieci? Powyższe rozważania będę odnosić do programu Standardów Ochrony Dzieci, który Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje od 11 lat.

 10. Ciałoneutralny dom – jak przeciwdziałać szkodliwym wzorcom urody online?
  Ewa Dziemidowicz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  Internet i media społecznościowe, czyli przestrzeń, w której toczy się codzienne życie nastolatków, promują wśród młodych ludzi konkretne wzorce dotyczące urody. Ekspozycja na tego typu obrazy może prowadzić do negatywnych przekonań na temat własnego wyglądu, powodować niezadowolenie i przygnębienie. Co trzecia osoba nastoletnia chciałaby wyglądać tak jak osoby, których profile śledzi, a 27% młodych osób przeglądając media społecznościowe odczuwa presję, aby poprawić swój wygląd. Co mogą zrobić dorośli, aby medialne obrazy straciły moc kształtowania samopostrzegania wśród nastolatków? W jaki sposób rodzice mogą zapobiegać szkodliwemu wpływowi wzorców urody na dobrostan psychiczny młodych ludzi?

 11. Debata
  prowadzenie: Łukasz Pilip, dziennikarz magazynu „Newsweek Psychologia”
  udział biorą: dr Aleksandra Dopierała, dr Anna Kubiak, dr n. med i n. o zdrowiu Katarzyna Wiecheć

  Debata będzie podsumowaniem konferencji. Porozmawiamy o tym, dlaczego i jak bardzo potrzebny jest nam most w triadzie rodzic–uczeń–nauczyciel oraz o tym, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, dorosłych, w budowaniu odporności psychicznej naszych dzieci.

 12. Zakończenie konferencji

Prelegenci

Robert Adamczyk
 
Robert Adamczyk
Psychoterapeuta systemowy i integracyjny, superwizor psychoterapii (PTPI) i superwizor integratywny psychoterapii systemowej (WTTS) oraz nauczyciel-stażysta psychoterapii systemowej (WTTS). Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w gabinecie prywatnym, w ośrodku rehabilitacyjnym OR Polanika, a także w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży pierwszego stopnia referencyjności. Specjalizuje się m.in. w prowadzeniu superwizji dla psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Paweł Atroszko
dr
Paweł Atroszko
Adiunkt w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach na temat uzależnień. Kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z obszaru uzależnień behawioralnych. Dwukrotnie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie StRuNa w kategorii Opiekun Roku za opiekę nad Kołem Badań Psychologicznych “Experior”. W 2018 roku Koło uzyskało w tym konkursie Pierwszą Nagrodę dla najlepszego Koła Naukowego w Polsce. Laureat krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. Pierwszej Nagrody dla Najlepszej Pracy Doktorskiej w Obszarze Edukacji w Międzynarodowym Konkursie Emerald/Higher Education Teaching and Learning Association. Stypendysta m. in. Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Norway Grants, Research Council of Norway, European Educational Research Association. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w Polsce.
Aleksandra Dopierała
dr
Aleksandra Dopierała
Naukowo zajmuje się psychologią edukacji i rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych, szczególnie empatią i metodami wspierania rozwoju moralnego. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pracy psychologa w takich instytucjach, jak szpitale, przedszkola, szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Koordynuje pracę specjalistów w zespole psychologiczno- pedagogicznym, jednocześnie współpracując z zespołem wychowawców i nauczycieli. Współtworzy restoratywną metodykę pracy z kadrą i uczniami. Członkini European Forum for Restorative Justice, a od 2020 roku grupy roboczej Restorative School Working Group, w której 12 osób z 9 krajów współpracuje na rzecz rozwoju sprawiedliwości naprawczej w szkołach.
Ewa Dziemidowicz
 
Ewa K. Dziemidowicz
Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci oraz uzależnień od nowych technologii. Autorka i współautorka licznych programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Redaktorka książki „Rodzina i Ekrany. Rozmowy”.
Renata Gut
 
Renata Gut
Przedsiębiorczyni, trenerka biznesu i edukacji z 35-letnim stażem oraz doradczyni, mentorka i konsultantka. Prowadzi Instytutu Talentów „Flashpoint”. Popularyzuje filozofię Instytutu Gallupa. Absolwentka VII Nitki EX MBA na Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi autorski program Zarządzanie sobą oraz kursy Odkryj swoje talenty i mocne strony i Zarządzanie sobą na Zielonej Ścieżce. Założycielka Szkoły Trenerów Biznesu ALK. Autorka i wydawczyni czterech książek. Jej mistrzowie to: Tony Buzan, Jeannette Vos, Christina Hall, Georgi Łozanow, Carla Hannaford, Marek Szurawski, Brian Tracy, Simone Sinek, Brene Brown i Tal Ben-Shahar.
Magdalena Heimrath
 
Magdalena Heimrath
Absolwentka Filologii Polskiej i Klasycznej na UAM w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studia Coachingu oraz Zarządzanie Potencjałem Pracowników na Uniwersytecie SWPS, a także studia kwalifikacyjne na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne w WSB w Poznaniu. Dyrektorka Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń na Uniwersytecie SWPS. Prowadziła m.in. Akademię Trzeciego Wieku w WSNHiD w Poznaniu (liczącą ponad 700 seniorów), Uniwersytet dla Dzieci, kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz szkolenia. Prowadziła wykłady z zakresu andragogiki dla studentów Pedagogiki w WSNHiD w Poznaniu. Od 2016 roku wspiera jako coach osoby pracujące nad zmianą oraz wykorzystuje narzędzia coachingowe w pracy z zespołem, którego jest menedżerem. Od 5 lat pracuje z młodzieżą i dorosłymi jako doradczyni zawodowa, wykorzystując narzędzia i wiedzę coachingową. Działa także jako wolontariuszka w ośrodku kuratorskim, wspierając doradczo młodych ludzi.
Anna Huminiak
 
Anna Huminiak
Trenerka w projektach dialogu w grupach międzynarodowych, które mają doświadczenie trudnych relacji historycznych i konfliktów. Prowadzi szkolenia międzykulturowe i międzyreligijne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Animatorka szkół letnich młodzieżowych liderów i liderek polonijnych. Uczy nauczycieli jak przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji w szkole oraz prowadzi zajęcia dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych przygotowujące do pracy w klasie wielokulturowej. Trenerka w zespołach trenerskich Europejskiego Korpusu Solidarności oraz #INTERLAB+ (Edukacja międzykulturowa Erasmus +). Prowadziła zajęcia dla osób pracujących w urzędach, straży miejskiej, ośrodkach pomocy społecznej, policji, szkołach oraz szkolenia przygotowujące do pracy z osobami migranckimi i uchodźczymi.
Agnieszka Jankowiak-Maik
 
Agnieszka Jankowiak-Maik
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Tutorka, publicystka oraz aktywistka edukacyjna znana w sieci jako Babka od histy. Autorka książki “Historia, której nie było”. Laureatka XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, „Medalu Wolności Słowa” Grand Press w kategorii „Obywatel(ka)” oraz tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021. Wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Promotorka nowoczesnych metod nauczania, społeczeństwa obywatelskiego i kobiecej strony historii.
Dorota Kinal
 
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wieloletni Kurator Oświaty i Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, a także dyrektor szkoły. Od blisko 7 lat kieruje największym projektem edukacyjnym poświęconym rozwojowi edukacji zawodowej w Wielkopolsce "Czas Zawodowców bis - zawodowa Wielkopolska". Przede wszystkim jednak przyjaciółka edukacji, pedagożka, psycholożka i kuratorka społeczna. Jak sama o sobie mówi – edukację ma we krwi. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą, ceni ludzi za ich różnorodność i wartości, jakie wnoszą w jej życie.
Anna Krawczak
dr
Anna Krawczak
Antropolożka i badaczka. Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się Standardami Ochrony Dzieci.
Michalina Mruczyk
 
Michalina Mruczyk
Psycholożka i psychoedukatorka. Pracuje w szkole Spark Academy. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz webinary i podcasty w Strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Współtworzy kursy online dla maturzystów dotyczące efektywnego uczenia się i radzenia sobie ze stresem. Pisze dla magazynu “Newsweek. Psychologia Nastolatka”. Współautorka książki “Ocenianie zachowania. Jak robić to lepiej? Trzy modele oceniania zachowania z komentarzem” (oczekuje na publikację). Swoją codzienną pracę z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami opiera na filozofii sprawiedliwości naprawczej, koncentrując się na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań.
Małgorzata Musiał
 
Małgorzata Musiał
Pedagożka i mediatorka. Wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci i samych siebie. Pisze poradniki, nagrywa podcasty, tworzy kursy online i prowadzi bloga www.dobrarelacja.pl. Prywatnie żona oraz mama trojga nastolatków.
Łukasz Pilip
 
Łukasz Pilip
Reporter, dziennikarz magazynu „Newsweek Psychologia". Laureat Festiwalu Wrażliwego w kategorii Twórca Szczególnie Wrażliwy i Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza. Autor książki „Podwórko bez trzepaka”, współautor książki „Porwany. 82 dni w rękach piratów”.
Anna Schmidt-Fic
 
Anna Schmidt-Fic
Nauczycielka matematyki z 27-letnim stażem pracy w liceach w Gnieźnie i Poznaniu. Aktywistka zaangażowana w działania na rzecz dobrej edukacji. Liderka i współtwórczyni nauczycielskiej inicjatywy “Protest z Wykrzyknikiem”. Współorganizatorka kampanii i koalicji Wolna Szkoła. Absolwentka XV edycji programu Szkoły Liderów – Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współautorka raportu Fundacji Liberté! “Umowa społeczna dla edukacji”. Wybrana przez Senat na ławniczkę drugiej kadencji ławników Sądu Najwyższego. Matka dwóch córek – Kasi i Małgosi.
Jagoda Sikora
dr
Jagoda Sikora
specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Facylitatorka metody samoregulacji (self-reg). Uczy przyszłych psychologów na Uniwersytecie Śląskim. Od 9 lat pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Doświadczenie zdobywała na licznych stażach klinicznych na oddziałach psychiatrycznych dzieci, oddziale dziennym i w ośrodku uzależnień. Obecnie kształci się w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.
Renata Szredzinska
 
Renata Szredzińska
Socjolożka i neofilolożka. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym. m.in. raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce „Dzieci się liczą 2022”.
Katarzyna Wiecheć
dr n. med. i n. o zdr.
Katarzyna Wiecheć
Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Na co dzień pracuje z dorosłymi w ramach prywatnej praktyki klinicznej. Doświadczenie zdobywała w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Stypendystka i uczestniczka licznych grantów badawczych. Główny obszar jej zainteresowań zawodowych to terapie trzeciej fali – terapia schematu oraz ACT. Autorka wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii klinicznej.
Anna Ziółkowska
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Anna M. Ziółkowska
Psycholożka, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini dwóch oddziałów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz koordynatora doradców dydaktycznych Uniwersytetu SWPS. W 2022 r. została nominowana pierwszym i jedynym profesorem Uniwersytetu SWPS ze stopniem doktora na ścieżce dydaktycznej.

Formuła wydarzenia

Konferencja jest realizowana w formule hybrydowej. Oznacza to, że uczestnicy będą mogli wziąć w niej udział stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (ul. Kutrzeby 10, aula A005) lub online.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Liczba uczestników w formie stacjonarnej ograniczona.

W celu zapewnienia pełnego udziału w konferencji osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym ds. zdrowia i osób z niepełnosprawnością Magdaleną Boroń (biuro.zon.poznan@swps.edu.pl).

Konferencja współfinansowana jest ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Organizator

 • Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu logo

Partnerzy

 • Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości logo
 • Strefa Psyche logo
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Patronat

 • Logo i herb Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania
 • Newsweek Psychologia logo
 • Wyborcza logo

Komitet naukowy

Kubiak, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kubiak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Kubiakpsycholog
Michałowski, Jarosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi

Komitet organizacyjny

Kubiak, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kubiak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Kubiakpsycholog
Michałowski, Jarosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jarosław Michałowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Laboratorium Neuronauki Emocji","Nazwa odmieniona":"Laboratorium Neuronauki Emocji"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowskipsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, bada neuronalne korelaty doświadczeń emocjonalnych oraz relacje między emocjami i procesami poznawczymi
Agnieszka Lewicka
Agnieszka Lewicka
Joann Olszańska
Joanna Olszańska

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10; sala konferencyjna, sala 005 (budynek Collegium da Vinci) / online