hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 145291

Niejdnokrotnie zdarza się nam wypowiadać groźby pod własnym adresem "ja się zaraz zabiję", "chyba się powieszę", "nic, tylko skoczyć z okna". I chociaż w większości przypadków nie dochodzi do czynów autodestrukcyjnych, faktem jest, że próby samobójcze podejmowane są każdego dnia na całym świecie. Co czują, co myślą i jak o tym mówią pacjenci, którym nie udało się sfinalizować własnych zamiarów? Projekt dr Justyny Ziółkowskiej ma na celu przeanalizowanie narracji chorych, którzy z suicydalnych powodów trafili do szpitala i muszą skonfrontować się z rzeczywistością.

 

projekt naukowy

dyskurs A Próby Samobójcze  

Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach choroby 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania 145 291 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: luty 2013 – luty 2016

 

Niejdnokrotnie zdarza się nam wypowiadać groźby pod własnym adresem "ja się zaraz zabiję", "chyba się powieszę", "nic, tylko skoczyć z okna". I chociaż w większości przypadków nie dochodzi do czynów autodestrukcyjnych, faktem jest, że próby samobójcze podejmowane są każdego dnia na całym świecie. Co czują, co myślą i jak o tym mówią pacjenci, którym nie udało się sfinalizować własnych zamiarów? Projekt dr hab. Justyny Ziółkowskiej ma na celu przeanalizowanie narracji chorych, którzy z suicydalnych powodów trafili do szpitala i muszą skonfrontować się z rzeczywistością.

Opis projektu

Cele i założenia

Celem projektu jest rozwój całościowego podejścia w badaniach suicydologicznych. W szczególności dr hab. Justyna Ziółkowska chce poszerzyć zakres badań prowadzonych w suicydologii o kwestie związane z reprezentacją myśli i prób samobójczych w indywidualnych i instytucjonalnych dyskursach.

Badaczka planuje dokonać analizy dyskursywnych reprezentacji myśli/ czynów samobójczych oraz osób doświadczających/ dokonujących ich w dwóch rodzajach tekstów: narracjach pacjentów hospitalizowanych z powodu myśli/ prób samobójczych, wpisach lekarzy i psychologów w karty medyczne tychże pacjentów.

Użyteczność wyników

Stosując krytyczną analizę dyskursu dr hab. Justyna Ziółkowska chce uzyskać wgląd w dyskursywny wymiar reprezentacji czynów i myśli samobójczych w narracjach pacjentów hospitalizowanych z ich powodu oraz we wpisach lekarzy i psychologów w karty medyczne tychże pacjentów.

Tworząc wiedzę o dyskursywnym aspekcie reprezentacji czynów i myśli samobójczych badaczka również pragnie dokonać kontekstualizacji  obowiązującej w suicydologii wiedzy o myślach i czynach samobójczych w odniesieniu do wyników własnych analiz prowadzonych w perspektywie „bottom-up”. Wreszcie, po zestawieniu tych dwu perspektyw („bottom-up” i „top-down”) celem projektu będzie również krytyczna ocena analizy dyskursu jako użytecznej metody badawczej w badaniach nad samobójstwami.

Zespół badawczy

justyna ziolkowska

dr hab.

Justyna Ziółkowska

kierownik projektu
psycholog. Zajmuje się analizą dyskursu praktyk medycznych, doświadczeń choroby psychicznej oraz myśli i zachowań samobójczych.

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji