hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 517428

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji, polegające na odkładaniu niektórych działań na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie prowadzić będzie do dyskomfortu. Szacuje się, że problem ten dotyczy 15-20% całej populacji oraz do 50% (a nawet 95%) studentów.

projekt naukowy

Neuronalne mechanizmy

problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania517 428 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – sierpień 2021

Prokrastynacja to zaburzenie samoregulacji, polegające na odkładaniu niektórych działań na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie prowadzić będzie do dyskomfortu. Szacuje się, że problem ten dotyczy 15-20% całej populacji oraz do 50% (a nawet 95%) studentów. Niniejszy projekt ma na celu zbadanie wpływu negatywnych emocji na problemy samoregulacji obserwowane w prokrastynacji.

Założenia i metodologia

Dotychczasowe badania pokazały, że prokrastynacja związana jest m.in. z impulsywnością, dysfunkcjami wykonawczymi oraz zaburzoną regulacją emocji. Wcześniejsze badania prof. Michałowskiego sugerują, że powyższe problemy są szczególnie nasilone w warunkach aktywujących negatywne emocje oraz nie występują w warunkach aktywujących emocje pozytywne.

W ramach projektu naukowcy zamierzają zastosować metodę potencjałów wywołanych u studentów z niskim i wysokim nasileniem prokrastynacji wykonujących (w trakcie oczekiwania nagród lub kar pieniężnych) parametryczne zadanie go/no-go na kilku poziomach trudności, na których zaangażowana jest mniejsza lub większa ilość zasobów poznawczych. Metodologia ta pozwoli określić wpływ regulacji emocji i trudności wykonywanego zadania na dysfunkcje w zakresie regulacji zachowania występujące u prokrastynujących studentów oraz zbadać neuronalne podłoże tych dysfunkcji.

Zespół badawczy

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

kierownik projektu
kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji
biogram »

Ewa Wiwatowska

mgr

Ewa Wiwatowska

psycholożka
stypendystka w projekcie

Użyteczność wyników

Realizacja zaplanowanych działań oraz wykorzystanie EEG pozwoli uzyskać cenne wyniki naukowe oraz wypracować nowe procedury, które przyczynią się do rozwoju badań nad neuronalnymi korelatami zaburzeń związanych z trudnościami w regulacji impulsów i emocji – takimi jak ADHD czy uzależnienia. Zebrane dane mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania nowych, skuteczniejszych strategii zwalczania tych zaburzeń.

Mamy szansę pokazać, że odkładanie realizacji trudnych zadań może być związane z zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Jeśli nam się to uda, to trzeba będzie wykreślić „lenistwo” z listy grzechów głównych!

prof. Jarosław Michałowski, kierownik projektu

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji