hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 34800

Czy nagroda za dobre wykonanie zadania może wpływać na normalizację dysfunkcji w zakresie przetwarzania błędów? Celem badania przeprowadzanego z udziałem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest uzyskanie wskazówek dla nowych metod interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

projekt naukowy

czy umiejętność radzenia sobie z emocjami

oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania34 800 PLN
Jednostka finansująca mnisw

Okres realizacji projektu: grudzień 2018 r. – październik 2019 r.

Czy nagroda za dobre wykonanie zadania może wpływać na normalizację dysfunkcji w zakresie przetwarzania błędów? Celem badania przeprowadzanego z udziałem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest uzyskanie wskazówek dla nowych metod interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

Założenia i metodologia

Badania pokazują, że występujące u dzieci dysfunkcje w zakresie przetwarzania błędów ulegają normalizacji jeśli wprowadzi się nagrodę za dobre wykonanie zadania oraz wzmocni kompetencje dziecka w zakresie radzenia sobie z emocjami.

Wykorzystując metodę potencjałów wywoływanych planujemy zbadać neuronalną dynamikę dysfunkcji wykonawczych i uwagi u dzieci zróżnicowanych pod względem umiejętności w zakresie przetwarzania błędów. Badania zostaną przeprowadzone wśród uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, wykonujących dwa zadania z czasem reakcji – w jednym z nich uczniowie będą nagradzani za dobre wykonanie a w drugim nie. Planowane jest również sprawdzenie czy procesy kontroli wykonawczej u badanych dzieci są zależne od ich umiejętności w zakresie regulacji emocji.

Zastosowana metodologia umożliwi zweryfikowanie czy zapowiedź nagrody oraz efektywniejsze radzenie sobie z emocjami spowoduje normalizację w zakresie neuronalnych i behawioralnych korelatów kontroli wykonawczej u dzieci z deficytami w zakresie przetwarzania błędów.

 

Otrząśnijmy się z narodowych traum i zacznijmy wreszcie szanować potrzeby naszych dzieci!

prof. Jarosław Michałowski, kierownik projektu

Użyteczność wyników

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do wzbogacenia aktualnego stanu wiedzy dotyczącego czynników chroniących dzieci wykazujące dysfunkcje wykonawcze przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania. Uzyskane w toku badań wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania nowych metod w zakresie interwencji i terapii zaburzeń związanych z kontrolą impulsów.

 

Zespół badawczy

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Jarosław Michałowski

kierownik projektu
psycholog, zajmuje się problematyką neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjami pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi

Marta Krystkowiak-Kowalska

mgr

Marta Krystkowiak-Kowalska

koordynatorka projektu
neurobiolog

258 Julia Bączek 1

mgr

Julia Bączek

psycholożka
stypendystka w projekcie

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji