hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 390215

Krótkie zdania, prosty język – tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk opracowała aplikację, która wskazuje, czy tekst jest zrozumiały dla adresata. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

projekt naukowy

Jasnopis

Aplikacja oceniająca zrozumiałość tekstów użytkowych

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania390 215 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2012–2014

 

1/3 starg na polskie instytucje skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy problemów powstałych w wyniku niezrozumienia tekstu. Krótkie zdania, prosty język – tak powinien być skonstruowany komunikat. Grupa naukowców z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk opracowała aplikację, która wskazuje, czy treść jest zrozumiała dla adresata. Narzędzie służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów napisanych w języku polskim, z wyjątkiem tekstów artystycznych.

Co potrafi JASNOPIS?

JASNOPIS jest narzędziem informatycznym, które potrafi zmierzyć przystępność tekstu. Wskazuje jego trudniejsze fragmenty i proponuje poprawki. Sprawdzić w nim można komunikat ze strony internetowej lub samodzielnie napisany tekst. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i wylicza stopień jego trudności w skali od 1 do 7. „1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla polskiego czytelnika. „7” natomiast oznacza teksty najtrudniejsze, specjalistyczne, których zrozumienie wymaga zazwyczaj specjalnego przygotowania.

Komu przyda się JASNOPIS?

Adresatami programu są przede wszystkim autorzy i wydawcy tekstów użytkowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, tzn. pism urzędowych, przepisów, regulaminów, instrukcji, opisów działania środków farmakologicznych (przeznaczonych dla pacjentów), podręczników, gazet i czasopism (w nich szczególnie tekstów informacyjnych). Aplikacja będzie przydatna dla wszystkich osób zajmujących się komunikacją, a także dziennikarzy i osób przygotowujących prelekcje i wystąpienia publiczne.

Aplikacja jest darmowa i dostępna online na stronie www.jasnopis.pl.

Jasnopis

 

Żeby urzędnika dało się zrozumieć

   Nasz kanał na YouTube

Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień – od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukcje obsługi urządzeń – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. A przecież wystarczy czasem skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, aby tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców.

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

Zespół badawczy

 

Wlodzimierz Gruszczynski

prof. dr hab.

Włodzimierz Gruszczyński

kierownik zespołu
językoznawca
wgruszczynski@swps.edu.pl

258 Katarzyna Cantanero

dr

Bartosz Broda

główny wykonawca
informatyk, inżynier przetwarzania języka naturalnego, coach

Charzynska Edyta

mgr

Edyta Charzyńska

główny wykonawca
filozof i psycholog, prowadzi badania psycholingwistyczne

Hadryan Milena

dr

Milena Hadryan

główny wykonawca
językoznawca

Niton Bartlomiej

mgr

Bartłomiej Nitoń


główny wykonawca
programista

Debowski Lukasz

mgr

Łukasz Dębowski


główny wykonawca
matematyk, informatyk, językoznawca

oblas fadlallah halina grazyna

mgr

Halina Grażyna Oblas-Fadlallah

główny wykonawca
koordynator projektów naukowo-badawczych

Ogrodniczuk Maciej

dr

Maciej Ogrodniczuk

główny wykonawca
informatyk, językoznawca

polkowska laura

mgr

Laura Polkowska

główny wykonawca
językoznawca

Publikacje

publikacje

  • W. Gruszczyński, B. Broda, Ł. Dębowski, M. Hadryan, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk. Measuring readability of Polish texts. [W:] Z. Vetulani, J. Mariani (red.), Proceedings of the 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, s. 445–449, Poznań 2015.
  • B. Broda, E. Charzyńska, Ł. Dębowski, W. Gruszczyński, M. Hadryan, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk, Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, red. Włodzimierz Gruszczyński i Maciej Ogrodniczuk. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 213.
    więcej o książce »
  • W. Gruszczyński, B. Broda, B.Nitoń, M. Ogrodniczuk (2015). W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych. Poradnik Językowy. 2/2015, 9-22.
  • B. Broda, M. Ogrodniczuk, B. Nitoń, W. Gruszczyński (2014). Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments. The Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Data konferencji: 26-31 maja 2014, str. 573-580, miejsce wydania: Reykjavik.
  • W. Gruszczyński, B. Broda, B. Nitoń, M. Ogrodniczuk (LREC'14). (2013). Jasnopis: a new application for measuring readability of Polish texts (Abstract).  The 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Data konferencji: 7-9 grudnia 2013, str. 581, miejsce wydania: Poznań.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji