hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 498938

Zwoje papirusu, czcionka drukarska, kolorowy druk i elektroniczne skanery. Fonograf, gramofon, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD oraz iPod. Sposoby zapisywania tekstu oraz muzyki zmieniały się na przestrzeni lat. Skupiając się na pierwszej połowie XX wieku, naukowcy z Uniwersytetu SWPS badali jak technologia dostępna w danym czasie wpływała na formy i przejawy kultury popularnej w Polsce.nej Polaków i jak ta wiedza wpływa na ich decyzje wyborcze i w konsekwencji na politykę kraju.

 

projekt naukowy

 Historia kultury popularnej w Polsce 

w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

 

 

Jednostka realizująca logo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 498 938 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: lipiec 2013 – lipiec 2017

 

Zwoje papirusu, czcionka drukarska, kolorowy druk i elektroniczne skanery. Fonograf, gramofon, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD oraz iPod. Sposoby zapisywania tekstu oraz muzyki zmieniały się na przestrzeni lat. Skupiając się na pierwszej połowie XX wieku, naukowcy z Uniwersytetu SWPS badali jak technologia dostępna w danym czasie wpływała na formy i przejawy kultury popularnej w Polsce.

Opis projektu

Założenia

Projekt zakłada ujęcie kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoli spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym. Tym samym oznacza to odejście od tradycyjnych, utartych konceptualizacji ufundowanych na podziale na to, co „wysokie” i to, co „niskie”, jednocześnie skoncentrowanych na wycinku kultury popularnej dającym się wpisać w pole badawcze tradycyjnych dyscyplin (np. badania literatury czy filmu) tudzież traktujących kulturę w oderwaniu od innych obszarów rzeczywistości społecznej.

Cele

 • Wypracowanie wspólnej perspektywy i warsztatu badawczego oraz podjęcie systematycznych, wieloaspektowych badań z obszaru historii polskiej kultury popularnej w pierwszej połowie XX wieku: literatury popularnej, popularnych kultur performatywnych, kina i innych mediów audiowizualnych oraz ich wzajemnych relacji;
 • Przypomnienie o rodzimej szkole badania historii kultury popularnej;
 • Stymulacja badań nad historią polskiej popkultury, integracja środowiska badawczego, popularyzacja tematu i upowszechnianiem wyników badań zgodnie z ideą Otwartej Nauki;
 • Wpisanie zapomnianego kontekstu historycznego w ramy teoretyczne pojawiające się we współczesnych polskich studiach kulturoznawczych

 

W światowych badaniach nad historią mediów od kilkunastu lat dokonuje się rewizja dotychczasowych narracji. Nasz projekt wychodzi im naprzeciw, łącząc badania archiwalne z rodzajem teoretycznej rewizyty, w ramach której korzystając ze współczesnych koncepcji ponownie interpretujemy ustalenia starszych pokoleń naukowców.

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu

 

Wyniki projektu

Podczas projektu naukowcy zrealizowali następujące cele badawcze:

 • Przygotowali opis kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoliło spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym.
 • Przeprowadzili analizę porównawczą historii nowoczesnej kultury popularnej w Polsce do 1939 roku z „historią powszechną” kultury popularnej co pozwoliło na lepsze zrozumienie lokalnego wariantu modernizacji i upowszechniania kultury.
 • Wykonali gruntowne kwerendy archiwalnych materiałów źródłowych dotyczących literatury brukowej, teatru popularnego, kultury filmowej i medialnej oraz przeprowadzili naukową analizę kultury masowej/popularnej.
 • Dokonali redakcji materiałów źródłowych.

Działalność edukacyjna

Projekt przyczynił się również do popularyzacji historii polskiej kultury popularnej poprzez:

 • Stworzenie szeregu narzędzi badawczych takich, jak otwarte archiwum cyfrowe historii kultury popularnej w Polsce.
 • Promocję tematu nowoczesnej kultury popularnej w Polsce do 1939 roku w międzynarodowym środowisku badaczy, poprzez organizację seminarium w ramach prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej i przygotowanie anglojęzycznych artykułów naukowych, jak również udział członków zespołu w międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Stworzenie internetowej platformy zrzeszającej członków polskiego środowiska badaczy historii kultury popularnej z różnych dyscyplin.

Zespół badawczy

258 miroslaw filiciak

 dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

kierownik projektu 
medioznawca, bada wpływ mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze
biogram »

someone

dr

Łukasz Biskupski

kultoroznawca i filmoznawca

258 justyna jaworska

dr

Justyna Jaworska

kulturoznawczyni i filmoznawczyni, interesuje się kinematografią polską lat 70.
Uniwersytet Warszawski

someone

dr

Michał Pabiś-Orzeszyna

kulturoznawca, interesuje się teorią kultury wizualnej i martwymi mediami
Uniwersytet Łódzki

someone

dr

Piotr Morawski

kultoroznawca i historyk kultury, interesuje się historią teatru,
Uniwersytet Warszawski

someone

dr

Monika Wąsik

kulturoznawca i teatrolog, interesuje się historią teatru
Uniwersytet Łódzki

someone

dr

Piotr Olkusz

kulturoznawca, teatrolog, krytyk teatralny interesuje się teatrem francuskim,
Uniwersytet Łodzki

someone

mgr

Monika Rawska

absolwentka kulturoznawstwa, a obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji