hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 3165145

Gov_LAB to program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków z całej Polski realizowany m.in. przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców.

 

projekt 

Gov_LAB

Program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania3 165 145,99 PLN
Jednostka finansującaPARP

Okres realizacji projektu: 2019–2021


Gov_LAB to program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków z całej Polski realizowany m.in. przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców.

Opis projektu

Gov_LAB ma za zadanie przybliżyć metodę projektowania usług skierowanych do przedsiębiorców. Program oparty jest na metodologii service design oraz design thinking dopasowanej do potrzeb instytucji publicznych. Dodatkowym celem projektu jest zaznajomienie uczestniczek i uczestników z innowacyjnymi metodami pracy w administracji. Produktem każdej edycji programu jest kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców oraz plan jej wdrożenia.

Na czym polega gov_LAB?

 1. Dzięki pracy nad realnym wyzwaniem danego urzędu uczestnicy programu poznają, w jaki sposób dana metoda może być wykorzystywana w realizacji ich zadań.
 2. Beneficjenci programu mają większe możliwości zrozumienia jej skuteczności, a także poznają jej ograniczenia.
 3. Projekt bazuje na nauce z użyciem praktycznych metod. Wykłady teoretyczne, które są częścią projektu, mają służyć jako inspiracja albo sposób na uporządkowanie zdobytych już umiejętności.
 4. W trakcie jednej edycji programu swoje prace rozpoczynają jednocześnie trzy zespoły. W ramach organizowanych zjazdów mają one okazję się poznać i wymienić doświadczeniami.
 5. Na zakończenie procesu każda grupa ma opracowaną przez siebie kompletną koncepcją instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców.

Projekt realizuje konsorcjum: Uniwersytet SWPS, Evaluation for Government Organizations S.C. i Design Thinking Institute – na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program merytoryczny opracowali eksperci: dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS, Bartosz Ledzion, Sara Kapela, Katarzyna Talaga-Korcz i Iwona Gasińska-Mulczyńska. Pracami konsorcjum kieruje Grzegorz Rzeźnik z Uniwersytetu SWPS.

Gov_LAB to unikatowy program edukacyjny dla administracji publicznej, który znajduje się w awangardzie wśród tego typu projektów edukacyjnych na świecie. Wynika to z zastosowania bardzo nowatorskich metod, jakich z naszymi ekspertami uczymy, tj. service design i design thinking.

Dorota Węcławska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Edycje programu

gov_LAB 1:

 • maj – wrzesień 2019 r.
 • przetarg nr 1, wartość: 842 579,40 zł
 • usługi publiczne dla: miasta Cieszyn, maista Ełk oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


gov_LAB 2:

 • październik 2019 r. – luty 2020 r.
 • przetarg nr 2, wartość 779 015,35 zł
 • usługi publiczne dla: Gminy Dąbrówno, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego


gov_LAB 3 i 4:

 • czerwiec 2020 r. – wrzesień 2021 r.
 • przetarg nr 3, wartość 1 543 551,24 zł
 • usługi publiczne dla: Powiatu Iławskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz miast i gmin: Włocławek, Kielce, Marki i Kobyłka

Zespół projektowy

258 Grzegorz Rzeźnik

 

Grzegorz Rzeźnik

kierownik projektu
menedżer ds. badań i innowacji w Uniwersytecie SWPS

258 Karol Olejniczak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Karol Olejniczak

ekspert wiodący
zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom
biogram »

Katarzyna Kamińska

 

Katarzyna Kamińska

koordynatorka projektów w Biurze Prorektor ds. nauki

Karolina Dobrowolska

 

Karolina Dobrowolska

specjalistka ds. rozwiązań i udoskonalania procesów w administracji publicznej

Sara Kapela

 

Sara Kapela

moderatorka procesów design thinking i budowania strategii komunikacji dla marki

Zuzanna Popis

 

Zuzanna Popis

specjalistka ds. doskonalenia polityk publicznych, w szczególności w obszarze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności

Eksperci z:

Evaluation for Government Organizations S.C. (EGO),
Design Thinking Institute (DTI),
Uniwersytetu SWPS.

Jednostka koordynująca

Biuro Prorektora ds. nauki

Danuta Tuszyńska

dtuszynska@swps.edu.pl

tel. +48 (22) 517 97 07

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

dr Paulina Sobiczewska

psobiczewska@swps.edu.pl

tel. 694 441 749

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji