logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Karol Olejniczak
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Karol Ilejniczak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Karol Olejniczak

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations. Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne.

Ma dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i szkoleń dla polskich, unijnych, amerykańskich i kanadyjskich instytucji publicznych. Współpracował jako ekspert z m.in.: Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, amerykańską National Science Foundation oraz szeregiem polskich ministerstw i instytucji samorządowych, w tym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przez 8 lat kierował Akademią Ewaluacji – elitarnym programem studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej, prowadzonym wspólnie przez EUROREG – Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wraz z polskimi samorządami rozwija obecnie laboratorium innowacyjnych usług publicznych i doradza amerykańskim agencjom federalnym w projektowaniu Learning Agendas.

Autor szeregu publikacji naukowych, w tym sześciotomowej serii „Ministerstwa Uczące Się”. Publikował artykuły w takich czasopismach międzynarodowych, jak „Evaluation”, „American Journal of Evaluation”, „Policy & Politics”.

Jest stypendystą The Ostroms’ Workshop in Political Theory and Policy Analysis (2006 r., USA – Indiana University) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (2012 r., USA – George Washington University). W 2014 r. od polskiej administracji otrzymał tytuł Lidera Ewaluacji, zaś w 2016 r. został wyróżniony pierwszą nagrodą Rektora UW w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego w kategorii nauk społecznych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z wprowadzenia do polityk publicznych, kultury akademickiej oraz Academic Writing.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Polityki publiczne
  • Projektowanie usług publicznych
  • Ewaluacja wykorzystania funduszy UE