hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Europie alarmująco wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad i nie pozostaje bez wpływu na ich krótko- i długoterminowy stan zdrowia. Programy profilaktyczne wskazują albo na rolę podejścia z poziomu polityki zdrowotnej albo na rolę indywidualnego podejścia polegającego na zachęcaniu młodych ludzi do stosowania zdrowego stylu życia. Do tej pory oba podejścia były realizowane z ograniczonym sukcesem. Celem projektu TEMPEST było zbadanie w jaki sposób oba podejścia mogą się uzupełniać, aby rozwijać bardziej efektywne interwencje profilaktyczne./p>

 

projekt naukowy

TEMPEST


Zachowania żywieniowe a moderujące czynniki regulacji wewnętrznej i środowiskowej

 

Jednostka realizującaUNI SWPS wroclaw
Kwota dofinansowania104 246 EUR
Jednostka finansująca7 program ramowy

Okres realizacji projektu: 2011–2014

 

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Europie alarmująco wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad i nie pozostaje bez wpływu na ich stan zdrowia. Programy profilaktyczne wskazują albo na rolę polityki zdrowotnej, albo na rolę indywidualnego zachęcania młodych ludzi do zdrowego stylu życia. Do tej pory oba podejścia do problemu były realizowane z ograniczonym sukcesem. Celem projektu TEMPEST było zbadanie, w jaki sposób mogą się one uzupełniać, aby rozwijać bardziej efektywne interwencje profilaktyczne.

Założenia i cele projektu

Projekt TEMPEST wprowadził nowatorskie pojęcie kompetencji samoregulacyjnych (SRC: zdolność do powstrzymywania niechcianych odpowiedzi na pokusy) do radzenia sobie z pokusami jako kluczowymi czynnikami w profilaktyce nadwagi i otyłości.

Projekt miał następujące cele:

 • rozwinąć Skalę SRC przeznaczoną dla młodzieży do badania radzenia sobie z pokusami związanymi z powstawaniem nadwagi i otyłości oraz przeprowadzić badania walidacyjne uwzględniające różnice kulturowe w Europie;
 • określić wpływ istniejących programów zachęt oraz innych socjo-ekonomicznych i socjo-kulturowych czynników na SRC i zachowania związane z powstawaniem nadwagi i otyłości;
 • sprawdzić wpływ nowego eksperymentalnego programu zachęt na SRC i zachowania związane z nadwagą i otyłością;
 • określić wpływ pokus na SRC i zachowania związane z powstawaniem nadwagi i otyłości w kontekstach społecznych, które różnią się pod względem poziomu SRC.

Zespół badawczy

Aleksandra Luszcynska

prof. dr hab.

Aleksandra Łuszczyńska

kierownik projektu
psycholog specjalizująca się w psychologii zdrowia i medycynie behawioralnej
aluszczynska@swps.edu.pl

258 anna januszewicz

dr

Anna Januszewicz

członek zespołu badawczego
psycholog zajmująca się psychodietetyką i mechanizmami kontroli zachowania

258 aleksandra cislak

dr

Aleksandra Cisłak

członek zespołu badawczego
psycholog zajmująca się psychologią polityczną oraz problematyką spostrzegania społecznego

someone

mgr

Magdalena Safron

członek zespołu badawczego
psycholog specjalizująca się w psychologii zdrowia i psychologii społecznej

 

Konsorsjum

 

logotzpz tempest konsorcjum

 • Katholieke Universiteit Leuven
  (Belgia)
 • University College London
  (Wielka Brytania)
 • Universitat Konstanz
  (Niemcy)
 • Uniwersytet SWPS
  (Polska)
 • Universitatea Babes Bolyai
  (Rumunia)
 • Universidade Tecnica De Lisboa- UTL
  (Portugalia)
 • Tervayden Ja Hyvinvoinnin Laitos
  (Finlandia)
 • Aarhus Universitet
  (Dania)

Publikacje

EU kids3

De Wit J. B. F., Stok, F. M., de Ridder, D., T. D., de Vet, E., Gaspar, T., Johnson, F., Nureeva, L., & Luszczynska, A., (in press). Food culture in the home environment: Family meal practices and values can support healthy eating and self-regulation in young people in four European countries. Applied Psychology: Health and Well-Being.

Stok, M. F., De Vet. E., Wit, J. B. F. Łuszczyńska, A., Safron, M., de Ridder, D.T.D. (in press). The proof is in the eating: Subjective peer norms are associated with adolescents' eating behavior. Public Health Nutrition. Doi: 10.1017/S1368980014001268

Łuszczyńska, A., de Wit, J. B. F., de Vet, E., Januszewicz, A., Liszewska, N., Johnson, F., Pratt, M., Gaspar, T., Gaspar de Matos, M., & Stok, F. M. (w druku). At-Home Environment, Out-of Home Environment , Snacks and Sweetended Beverages Intake in Preadolescence, Early and Mid-Adolescence : The Interplay Between Environment and Self-Regluation. Journal of Youth and Adolescence. Doi: 10.1007/s10964-013-9908-6

Januszewicz, A. & Luszczynska, A. (2011). Czy teoria jest stosowana w praktyce? Aplikacje modeli zachowań zdrowotnych w programach prewencji otyłości wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Polsce w latach 2005-2009 [ Theory and practice: Applications of health behavior change models in obesity prevention programs for children and adolescents in Poland (years 2005-2009)] [in Polish]. Przegląd Psychologiczny, 54; 13-26.9

EU kids4

De Vet, E., De Wit, J. B.F., Łuszczyńska, A., Stok. F.M., Gaspar, T., Pratt, M., Wardle, J., & De Ridder , D. T.D. (w druku). Access to excess : how do adolescents deal with unhealthy foods in their environment? European Journal of Public Health. Doi: 10.1093/eurpub/cks185

Cisłak, A., Safron, M., Pratt, M., Gaspar, T., & Łuszczyńska, A. (2012). Family-related predictors of body weight and weight- related behaviors among children and adolescents : A systematic umbrella review. Child : Care, Health & Development , 38, 321- 333. Doi: 10. 1111/j.1365-2214.2011.01285.x

Safron, M., Cisłak, A., Gaspar, T., & Łuszczyńska, A. (2011). Micro-environmental characteristics related to body weight, diet, and physical acitivity of children and adolescents: A systematic umbrella review. International Journal of Environmental Health Research , 21, 317-330. Doi: 10.1080/09603123.2011.552713

Safron, M., Cisłak, A., Gaspar, T., & Łuszczyńska, A. (2011). Effects of school- based intervenions targeting obesity- related behaviors and body weight change: A systematic umbrella review. Behavioral Medicine, 37, 15-25. DOI: 10.1080/ 08964289.2010. 543194

 

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji