hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 86650

Szacuje się, że nawet 10 proc. populacji cierpi na depresję, z czego część osób nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Ponadto metody powszechnie stosowane w leczeniu depresji, farmakoterapia i psychoterapia, często nie przynoszą oczekiwanych rezultató. Konieczne są zatem poszukiwania nowych sposobów pomocy osobom w depresji. Jednym z nich ma być trening ukierunkowania uwagi, narzędzie wspierające programy psychoterapeutyczne, nad którego powstaniem pracuje zespół badaczy pod kierownictwem dr Izabeli Krejtz.

projekt naukowy

Samokontrola czynności sterowanych impulsami

Rola procesów automatycznych i refleksyjnych w procesie zwiększania efektywności samokontroli zachowania

Jednostka realizującasopot logo white
Kwota dofinansowania 86 650 PLN 
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2014

Kolejna niepotrzebna rzecz ląduje w szufladzie. Solidna porcja słodyczy niweczy ambitny plan odchudzania się. Dlaczego znowu ulegliśmy impulsom, choć obiecywaliśmy sobie, że tym razem będzie inaczej? I dlaczego mechanizm samokontroli nie zadziałał na czas? Zagadnienie psychologicznych mechanizmów warunkujących samokontrolę zachowań impulsywnych bada zespół pod kierownictwem dr. Jacka Bucznego.

Założenia projektu

Impuls to pragnienie realizacji alternatywnego celu, przerywającej aktualną czynność kierowaną ważnym celem pierwotnym. Zachowania impulsywne to czynności, które wynikają z doraźnego działania impulsów i ograniczają się do zachowań, które występują w danej chwili i miejscu.

Różnią się od zachowań kompulsywnych tym, że kompulsje pojawiają się systematycznie i sterują zachowaniem osoby często wbrew jej woli. Dr Buczny wraz z zespołem przeanalizuje mechanizmy sprzyjające hamowaniu impulsów i pragnień. Przyjrzy się także czynnikom, które zmniejszają szanse na realizacje zamierzeń.

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób przebiega samokontrola nad zachowaniami kierowanymi przez impulsy, szczególnie w sytuacji wyczerpania zasobów energetycznych i obciążenia systemu poznawczego oraz sprawdzić, jakiego rodzaju oddziaływania psychologiczne prowadzą do zwiększenia efektywności samokontroli zachowań sterownych impulsami.

dr Jacek Buczny

  Cele projektu

Głównym celem projektu jest pokazanie, jak wiele czynności impulsywnych daje początek różnym syndromom, takim jak kompulsywne kupowanie, jedzenie, nałogowe uprawianie hazardu i picie alkoholu.

Działanie impulsów oraz niezdolność do ich samokontroli może prowadzić do poważnego zakłócenia planów działania, zmniejszając szansę na realizację ważnych celów.

Dzięki wynikom uzyskanym w badaniach możliwe stanie się określenie, dlaczego i w jakich okolicznościach ludzie są w stanie kontrolować swoje zachowania, a kiedy nie mają takiej możliwości lub tracą motywację czy zniechęcają się do działania.

Zespół badawczy

jacek buczny 258 258 

dr 

Jacek Buczny

kierownik projektu
doktor psychologii, w pracy badawczej koncentruje się na mechanizmach samoregulacji zachowań impulsywnych. 
jbuczny@swps.edu.pl 

258 wieslaw lukaszewski 

prof. dr hab. 

Wiesław Łukaszewski

profesor psychologii, pracownik Wydziału Zamiejscowego w Sopocie oraz Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w psychologii osobowości oraz psychologii społecznej.

someone 

dr 

Kamila Wojdyło

psycholog i psychoterapeuta, zawodowo związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Publikacje

  • Buczny, J., Layton, R. L.,Muraven, M., (2015). The role of implicit affective responses and trait self-control in ego resource management. Tytuł czasopisma: Motivation and Emotion, wydawca: Springer, DOI: 10.1007/s11031-015-9489-7.

  • Buczny, J., Międzobrodzka, E., (2014). Samokontrola i jej rola w odżywianiu się. Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdynii, wydawca: Akademia Morska w Gdyni, 86, 29-41.

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji