hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 468000

Gdzie podziały się oszczędności? Dlaczego wyciąg z konta bankowego niemal za każdym razem jest przykrą niespodzianką? Skąd te nieracjonalne decyzje zakupowe w kilka sekund niszczące starannie zaplanowany budżet domowy? Dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska opierając się na Teorii Poziomów Kodowania, zbada czynniki, które mają wpływ na racjonalność decyzji konsumenckich oraz rozsądne zarządzanie pieniędzmi.

projekt naukowy

wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowych

Jednostka realizującawroclaw logo white
Kwota dofinansowania 468 000 PLN 
Jednostka finansującancn white

Okres realizacji projektu: 2014–2017

Gdzie podziały się oszczędności? Dlaczego wyciąg z konta bankowego niemal za każdym razem jest przykrą niespodzianką? Skąd te nieracjonalne decyzje zakupowe w kilka sekund niszczące starannie zaplanowany budżet domowy? Dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska opierając się na Teorii Poziomów Kodowania, zbada czynniki, które mają wpływ na racjonalność decyzji konsumenckich oraz rozsądne zarządzanie pieniędzmi.

Założenia projektu

Dr Rudzińska-Wojciechowska zbada, czy dystans psychologiczny oraz powiązany z nim poziom kodowania może wpływać na racjonalność indywidualnych decyzji finansowych.

Do tej pory badano związki poziomów kodowania z podejmowaniem decyzji konsumenckich i przetwarzaniem informacji o produktach, nie prowadzono natomiast badań z zastosowaniem Teorii Poziomów Kodowania, mających na celu wyjaśnianie szerzej rozumianych zachowań ekonomicznych jednostek, takich jak decyzje o oszczędzaniu czy zadłużaniu się.

Zaproponowana przez Tropego i Liberman (por. np. 2003) Teoria Poziomów Kodowania wyjaśnia różnorodne efekty związane z podejmowaniem decyzji, odwołując się do zmian w sposobie psychicznej reprezentacji rozważanych wydarzeń czy obiektów.

Zgodnie z tą teorią odmienne reprezentacje wynikają ze zmiany subiektywnie postrzeganego dystansu psychologicznego oddzielającego dane wydarzenie czy obiekt od podejmującej decyzję jednostki.

Zarządzając własnymi pieniędzmi, każdego dnia podejmujemy ogromną liczbę decyzji, zarówno błahych, jak i takich, których konsekwencje będziemy odczuwać jeszcze długo. Jednocześnie nader często i konsekwentnie łamiemy reguły racjonalności, a wyjaśnienie i przewidywanie naszych decyzji finansowych staje się możliwe dopiero po odwołaniu się do wiedzy z zakresu psychologii.

dr  Joanna Rudzińska-Wojciechowska, kierownik projektu

Duży dystans psychologiczny (i związany z nim wysoki poziom kodowania) skutkuje przetwarzaniem informacji w sposób schematyczny, niezależny od kontekstu i przywiązywaniem wagi do najważniejszych, nadrzędnych cech zdarzeń i obiektów.

Mały dystans psychologiczny (i związany z nim niski poziom kodowania) skutkuje relatywnie nieustrukturalizowanymi reprezentacjami, zawierającymi wiele drugorzędnych, zależnych od kontekstu cech zdarzeń czy obiektów.

Badania wskazują, że duży dystans psychologiczny sprzyja podejmowaniu decyzji zgodnych z długofalowymi planami, spójnych z wyznawanymi wartościami, pomaga przezwyciężyć chwilowe. Ogranicza również wpływ kontekstu i mało ważnych szczegółów na podejmowane decyzje. Przypuszczać więc można, że zwiększanie dystansu psychologicznego (lub indukowanie kodowania na wysokim poziomie) skutkować będzie bardziej racjonalnymi decyzjami finansowymi.

Zespół badawczy

258 joanna rudzinska wojciechowska 

dr 

Joanna Rudzińska-Wojciechowska

kierownik projektu, psycholog ekonomiczny. Zajmuje się zagadnieniem pieniądza, wyjaśnianiem zachowań ekonomicznych człowieka na gruncie psychologii społecznej.

jrudzinska-wojciechowska@swps.edu.pl

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji