hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 73290

Założony w latach 80. ubiegłego wieku kolektyw artystyczny Neue Slowenische Kunst skupia artystów o podobnej wrażliwości i zbliżonych zapatrywaniach na sztukę. Działalność kolektywu, wzbudzająca nieraz wiele kontrowersji, jest przedmiotem badań dr Joanny Szczepanik. Badaczka analizuje fenomen grupy w kontekście tzw. nowej geografii artystycznej, przybliżając jednocześnie realia kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej w czasach komunizmu i po 1989 roku.

projekt naukowy

Geografia artystyczna neue slowenische kunst

Wieloaspektowość i kolektywizm

Jednostka realizującauni swps logo white
Kwota dofinansowania 73 290 PLN 
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2013


Założony w latach 80. ubiegłego wieku kolektyw artystyczny Neue Slowenische Kunst skupia artystów o podobnej wrażliwości i zbliżonych zapatrywaniach na sztukę. Działalność kolektywu, wzbudzająca nieraz wiele kontrowersji, jest przedmiotem badań dr Joanny Szczepanik. Badaczka analizuje fenomen grupy w kontekście tzw. nowej geografii artystycznej, przybliżając jednocześnie realia kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej w czasach komunizmu i po 1989 roku.

Założenia projektu

Gdy w 1984 roku władze jugosłowiańskie zakazują występów słoweńskiemu zespołowi Laibach, w odpowiedzi szybko powstaje kolektyw Neue Slowenische Kunst. To działająca do dziś barwne środowisko, skupiające muzyków, ludzi teatru, performerów. Dr Szczepanik analizuje fenomen grupy, koncentrując się głównie na jej dwóch cechach charakterystycznych: wyróżniającej ją wieloaspektowości podejmowanych działań oraz kolektywizmie, podstawowej metodzie funkcjonowania Neue Slowenische Kunst.

Twórczość słoweńskich artystów może być postrzegana jako swoisty komentarz do transformacji, jakiej podlegały zjawiska kulturowe na przestrzeni ostatnich dekad. Geografia artystyczna wydaje się doskonałym sposobem ujęcia tego tematu z perspektywy kulturoznawstwa. Wnikliwa analiza wybranych zagadnień artystycznych w różnych aspektach sprawia, że praca ta może stanowić też atrakcyjny materiał dla antropologów kultury, historyków sztuki oraz socjologów.

Projekt badawczy sytuuje się na pograniczu kulturoznawstwa, historia sztuki i antropologii kultury. Jego celem jest prezentacja działalności słoweńskiego kolektywu artystycznego Neue Slowenische Kunst w kontekście współczesnej interpretacji pojęcia „geografia artystyczna” oraz wkład w dyskusję dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

dr Joanna Szczepanik

  Cele projektu

Projekt dr Szczepanik powstał z zamiarem uszczegółowienia obrazu przemian kulturowych zachodzących na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Praca została podzielona na trzy części.

W pierwszej badaczka prezentuje metodologię i bazę merytoryczną, na której zamierza oprzeć swój wywód. W drugiej omawia konteksty twórczości kolektywu artystycznego. Część trzecia to analiza wybranych działań kolektywu w kontekście „nowej geografii artystycznej” w obszarze prac wizualnych, działań teatralnych oraz projektów konceptualnych o wyraźnym odniesieniu do kategorii przestrzeni.

W podsumowaniu definiuje geografię artystyczną w odniesieniu do Neue Slowenische Kunst, nie tylko w aspekcie przestrzennym, lecz także czasowym, co umożliwia zbudowanie swoistej „ramy”, która staje się główną strategią interpretacyjną pracy.

Zespół badawczy

someone

dr 

Joanna Szczepanik

kierownik projektu
autorka tekstów krytycznych z zakresu kultury i sztuki współczesnej, red. prowadząca Magazynu Sztuki

258 Wojciech Burszta

prof. dr hab. 

Wojciech Burszta

opiekun naukowy projektu

antropolog, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury.

Publikacje

  • Szczepanik, J. (2012). Ekspozycje w ramach londyńskiej wiosny Neue Slowenische Kunst. Czas na nowe państwo! Obieg.

  • Szczepanik, J. (2013). Nad-identyfikacja jako strategia nie/ironiczna. Magazyn Sztuki. Strona artykułu »

  • Szczepanik, J. (2013). Przepisywanie historii. Systematyzowanie wspomnień. Kolekcja Arteast 2000+ Modernej Galeriji w Lublanie. Magazyn Sztuki. Strona artykułu »

  • Szczepanik, J. (2014). Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm, str. 250, miejsce wydania: Gdańsk.

  • Szczepanik, J. (2013). Paszport NSK – gadżet czy przedmiot pożądania? O trudnościach w praktyce dialogu międzykulturowego. Międzynarodowa Konferencja Dialog Międzykulturowy, miejsce wydania: Pruszków k/Łasku.

Zdjęcie otwierające: Vladimir (CC BY 2.0)/Wikimedia Commons

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji